7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
1000 aspect pairs of the verb in bulgarian

1000 aspect pairs of the verb in bulgarian

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Contents
Preface 4

Aspect of the Verb in Bulgarian 5

Bulgarian Alphabet 9

Abbreviations 10

Part 1.

Absolute Aspectual Pairs 11

Part 2.

Relative Aspectual Pairs 49

Appendix 1. Verb Conjugation 57 Appendix 2, Verb Forms 59

`