7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
25 тематични теста по български език и литература за 12 клас по новите програми, Бг учебник

25 тематични теста по български език и литература за 12 клас по новите програми, Бг учебник

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Тест 1. Тест 2. Тест 3. Тест 4.
 
Тест 5. Тест 6. Тест 7. Тест 8.
 
Тест 9.
11 ри л агане н а леке и ка л н ата н о р м а в реч е вата пр акт ика 5
 
Стилистична грешка и стилистичен ефект 7
 
Анализ и редактиране на текст 11
 
Работа с различни по стил и жанр текстове с един
 
и същ предмет на общуване   15
 
Правописна норма ! 9
 
Граматична норма   .23
 
Пунктуационна норма 25
 
Правописна, граматична и пунктуационна норма.
 
Обобщителеи тест. Вариант 1 29
 
Правописна, граматична и пунктуационна норма.
 
Обобщителеи тест. Вариант 2 34
ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА
 
Тест 1. „Аз искам да те помня все така“, Димчо Дебел я нов ....... .38
 
Тест 2. „Колко си хубава!“, Христо Фотев 42
 
Тест 3. „Посвещение“, Петя Дубарова 46
 
Тест 4. Любовта. Обобщителеи тест 50
 
Тест 5. „Сп асова могила“, Елин Пелин 54
 
Тест 6. „Молитва“, Атанас Далчев 58
 
Тест 7. „Вяра“, Никола Вапцаров   62
 
Тест 8, Вярата и надеждата. Обобщителеи тест   66
 
Тест 9. „Ветрената мелница“, Елин Пелин 70
 
Тест 10. „Песента на копелетата“, Йордан Йовков 74
 
Тест 11. „Балада за Георг Хе них“, Виктор Пасков 78
 
Тест 12. Трудът и творчеството. Обобщителеи тест 82
 
Тест 13. „Две души“, Пейо Яворов 87
 
Тест 14. „Потомка“, Елисавета Багряна 91
 
Тест 15. „Чес' ген кръст“, Борис Христов 95
 
Тест 16. Изборът и раздвоението. Обобщителеи тест 99
 
Отговори на тестовете по български език 104
 
Отговори на тестовете но литература 108
 

За повече информация: 0886 82 47 47

За повече информация: 0886 82 47 47

 

`