7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
290-ник Предизвикай съдебната практика, Ставру

290-ник Предизвикай съдебната практика, Ставру

Сумата се прибавя директно в кошницата
21.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
 
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..
 
РАЗВИ(НТ)ВАНЕ НА ПРАВОТО:
 
ОПИТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 9
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 
ЧАСТ I
 
ОБЩИ ПРАВИЛА
 
(ЧЛ. 1-102 ТПК) 19
 
ЧАСТ II
 
ОБЩ ИСКОВ ПРОЦЕС
 
(ЧЛ. 103-109 ТПК) 151
 
ЧАСТ III
 
ОСОБЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА
 
(ЧЛ. 310-388 ТПК) .; 443
 
ЧАСТ IV
 
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
 
(ЧЛ. 389-403 ТПК) i 473
ЧАСТ V ^ }■
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО -(ЧЛ. 404-529 ТПК) 485
ЧАСТ VI
 
ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА (ЧЛ. 530-607 ТПК) ; 585
 
ЧАСТ VII
 
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО
 
ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГРАЖДАНСКИ
 
ДЕЛА ПРИ ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО
 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 7
 
(ЧЛ. 608-633 ГПК) 611
За повече информация: 088 682 47 47
`