7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
42 тематични теста по български език и литература за 10 клас по новите програми

42 тематични теста по български език и литература за 10 клас по новите програми

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Тест 1. Правоговорна норма / 4 Тест 2. Правописна норма / 6 Тест 3. Употреба на главни и малки букви / 9 Тест 4. Употреба на главни и малки букви / 11 Тест 5. Слято, полуслято и разделно писане /14 Тест 6. Слято, полуслято и разделно писане /16 Тест 7. Правописна норма. Обобщителен тест / 19 Тест 8. Имена. Членуване на имената / 24 Тест 9. Имена. Форми за единствено и множествено число / 26 Тест 10. Местоимения /28 Тест 11. Глаголни форми / 31 Тест 12. Граматична норма. Обобщителен тес^ / 34 Тест 13. Употреба на запетая в простото изречение / 40 Тест 14. Употреба на запетая в сложното изречение / 43 Тест 15. Употреба на тире, точка и запетая и двоеточие / 46 Тест 16. Употреба на скоби и кавички / 50 Тест 17. Пунктуационно оформяне на цитат / 55 Тест 18. Пунктуационна норма. Обобщителен тест / 60 Тест 19. Лексикална норма / 65

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА Тест 1. Иван Вазов, „Левски“ / 68 Тест 2. Иван Вазов, „Под игото“ („Гост“) / 72 Тест 3. Иван Вазов, „Под игото“ („Новата молитва на Марка“) / 77 Тест 4. Иван Вазов, „Под игото“ („Пиянство на един народ“) / 82 Тест 5. Алеко Константинов, „Бай Ганьо се върна от Европа“ / 87 Тест 6. Пенчо Славейков, „Cis moll“ / 93 Тест 7. Пейо Яворов, „Арменци“ / 96 Тест 8. Пейо Яворов, „Две хубави очи“ /100 Тест 9. Пейо Яворов, „В часа на синята мъгла“ /103 Тест 10. Димчо Дебелянов, „Да се завърнеш в бащината къща...“ / 109 Тест 11. Елин Пелин, „Гераците“ /110

Тест 12. Българска литература от Освобождението до Първата световна война.

Обобщителен тест /114

Тест 13. Гео Милев, „Септември“ /123

Тест 14. Христо Смирненски, „Зимни вечери“ /129

Тест 15. Атанас Далчев, „Повест“ /133

Тест 16. Йордан Йовков, „Индже“ / 137

Тест 17. Йордан Йовков, „Албена“ /141

Тест 18. Никола Вапцаров, „Писмо“ („Ти помниш ли...“) / 145

Тест 19. Българска литература между двете световни войни.

Обобщителен тест / 149

Тест 20. Димитър Димов, „Тютюн“ (I и XV глава от първа част) / 155

Тест 21. Николай Хайтов, „Дърво без корен“ / 159

Тест 22. Йордан Радичков, „Нежната спирала“ /164

Тест 23. Българска литература след Втората световна война.

Обобщителен тест /168 Отговори на тестовете /173

За повече информация: 088 682 47 47

`