7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
424 тестови изпитни въпроси. История, техника, тактика и правилознание на баскетболната игра

424 тестови изпитни въпроси. История, техника, тактика и правилознание на баскетболната игра

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
 
1
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ И СЪЩНОСТ НА
 
БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА 3
 
Тестови въпроси от “История на баскетболната игра” 4
 
ТЕХНИКА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА   10
 
Тестови въпроси от “Техника на баскетболната игра" 11
 
ТАКТИКА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА .....15
 
Тестови въпроси от "Тактика на баскетболната игра", 15
 
ПРАВИЛА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА 29
 
Тестови въпроси от “Правила на баскетболната игра” 30
 
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА САМООЦЕНКА 41
 
Примерен тест №1 41
 
Примерен тест №2   44
 
Примерен тест №3   47
 
Ниво на предварителна самооценка 49
 
Отговори на примерните тестове   50
 
ЛИТЕРАТУРА ...L 51
 
За повече информация: 088 682 47 47
`