7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
700 теста по дентално материалознание 2010 Анастасова

700 теста по дентално материалознание 2010 Анастасова

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1
 
Механични свойства на денталните материал**
 
Гипсови денталне материали
 
Огнеупорни опаковъчни денталнн материала
 
РАЗДЕЛ 2       3;
 
Оптични свойства на денталннте материал в Дентални пластмаси 'Дентална керамика Отпечатъчки денталгш материали Денталнн цименти
 
РАЗДЕЛ 3     7f
 
Биологични свойства на девталшяте матерлзалн Технологични свойства на денталните материал и Денталнн сплави
 
Дент&лни композиционни материали ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ 119
 
За повече информация: 088 682 47 47
`