7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
800 теста по дентално материалознание - Анастасов, Йошида, 2013

800 теста по дентално материалознание - Анастасов, Йошида, 2013

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1 7
 
Механични свойства Hà денталните материали
 
Гипсови дентални материали
 
Огнеупорни опаковъчни дентални материали
 
Ì ' -
 
РАЗДЕЛ 2 , .....45
 
Оптични свойства на денталните материали Дентални пластмаси Дентална керамика Отпечатъчни дентални материали Дентални цименти
 
РАЗДЕЛ 3 91
 
Биологични свойства на денталните материали Технологични свойства на денталните материали - Дентални сплави Дентални композиционни материали Дентална амалгама
 
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ 137
 
За повече информация: 088 682 47 47
`