7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CPE Practice Tests 1

CPE Practice Tests 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
11.00лв


За повече информация: 0886 82 47 47
 

Ooitfenis
 
Introduction 4
 
Paper 1 - Reading & Use of English 0
 
Paper 2 - Writing ·«. ^g
 
Paper 3 - Listening 20
 
Paper 4 - Speaking 25
 
Paper 1 - Reading & Use of English 26
 
Paper 2 - Writing gg
 
Paper 3 - Listening 4q
 
Paper 4 - Speaking 45
 
Е МШ Ш Paper 1 - Reading & Use of English 46
 
Paper 2 - Writing 5g
 
i Paper 3 - Listening 0q
 
i Paper 4 - Speaking gg
 
ΕΞΕϋΞΙΕΞΒ PaPer 1 ' Readin9 & Use of English 55
 
! Paper 2 - Writing 70
 
Paper 3 - Listening 0q
 
I Paper 4 - Speaking g5
 
!
 
I
 
ЕЕ^аШЖШЕ! Pap0r 1 ’ Readin9 & Use of English gg
 
Paper 2 - Writing gg
 
Paper 3 - Listening 100
 
Paper 4 - Speaking
 
Рарег 1 ' Reading & Use of English 106
 
Paper 2 - Writing ^g
 
Paper 3 - Listening -I20
 
Paper 4 - Speaking -125
 
Visual material for the Speaking Paper 127

 

`