7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cambridge english Empower A2 Students book

Cambridge english Empower A2 Students book

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.40лв


STUDENT’S BOOK
I Map of Student’s Book 4
 
*
 
I Welcome! 6
 
Unit 1 People 9
 
!j Unit 2 Work and study 19
 
Unit 3 Daily life 29
 
I Unit 4 Food 39
 
[ Unit 5 Places 49
 
1 Unit 6 Family 59
 
Communication Plus 129
 
Grammar Focus 136
 
Vocabulary Focus 160
 
jf
 
F' Audioscripts 167
 
| Phonemic symbols and Irregular verbs 171
WORKBOOK
Map of Workbook 2
Unit 1 People 4
Unit 2 Work and study 10
Unit 3 Daily life 16
Unit 4 Food 22
Unit 5 Places 28
Unit 6 Family 34
Vox pop video 76
Audioscripts 82
Answer key 87
`