7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cyrano de Bergerac Edmond Rostand

Cyrano de Bergerac Edmond Rostand

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Sommaire
Edmond Rostand 3
 
Les personnages 4
 
Cyrano de Bergerac (1897) 6
Acte I - Au theatre 7
 
Pour comprendre ГActe I 14
Acte II - La patisserie de Ragueneau 15
 
Pour comprendre l’Acte II 24
Acte III - Le baiser de Roxane 25
 
Pour comprendre ГActe III 32
Acte IV - La guerre
 
Pour comprendre l’Acte IV
33
 
40
ActeV - Quinze ans apres Pour comprendre l’Acte V ...
41
 
46
Lexique
© CLE International ISBN : 978-209-031625-4
`