7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Gross Motor Skills in Children with down syndrome

Gross Motor Skills in Children with down syndrome

Сумата се прибавя директно в кошницата
15.00лв


 

За повече информация: 088 682 47 47

Съдържание

Introduction ix
 
Port One: infancy through Walking
 
Chapter 1
 
Stage 1: Head and Hands in Midline 3
 
Chapter 2
 
Stage 2: Head Control, Propping, and Rolling 13
 
Chapter 3
 
Stage 3: Pivoting, Sitting, and Preparation for Standing 29
 
Chapter 4
 
Stage 4: Crawling, Quadruped, Climbing,
 
Moving in and out of Sitting, Pulling to Stand, and Standing 55
 
Chapter 5
 
Stage 5: Standing, Cruising, Climbing, and Walking 83
 
Pori Tuio: Post Walking Skills
 
Chapter 6
 
Introduction to Post Walking Skills ....................................................... 125
Chapter 7
 
Walking on Uneven Surfaces
Chapter 8
 
Kicking a Ball...................................................................................... 137
 
Chapter 9
 
Walking Up and Down Inclined Surfaces ............................................ 143
 
Chapter TO
 
Walking Up and Down Curbs.............................................................. 151
 
Chapter 11
 
Walking Up and Down Stairs.............................................................. 159
 
Chapter 12
 
Fast Walking and Running .................................................................. 175
 
Chapter 13
 
Balance Beam Skills 183
Chapter 14
 
Jumping 191
Chapter 15
 
Riding a Tricycle
Chapter 16
 
What’s Next?..
Appendix
 
Gross Motor Milestone Statistics
`