7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
A,б,в на личния дизайн - Бландинг

A,б,в на личния дизайн - Бландинг

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


А, Б, В на личния дизайн: 2 3 6
Черното и червеното; 2-те
Съдържание
 
Въведение   2
 
1. Синтезът на личния дизайн 3
 
Неутрините 3
 
Кристалите на съзнанието 4
 
Магнитният монопол 4
 
Астрология и генетика 5
 
Чакрите и кабала    5
 
2. Проектът, личността и магнитният монопол 6
 
3. Пътища и тунели         10
 
Пътища 10
 
Тунели 10
 
Надлез 11
Вериги и верижност: 3-те
Съдържание
Въведение 3
 
1. Групи вериги....: 4
 
Индивидуалното, колективното и племенното: импулсирането, споделянето
 
и подкрепата 6
 
Индивидуалната група вериги   7
 
Колективната група вериги 8
 
Племенната група вериги       10
 
Интегриране на червеното и черното и групите вериги 11
 
Групи вериги и центрове    12
 
2. Вериги     13
 
Потоци 15
 
Каналът на интеграцията и компонентите му 16
 
Индивидуалната група вериги: Верига на знаенето 18
 
Потоци на знаенето   19
 
Индивидуална група вериги: верига на центрирането 20
 
Емоционалната система и индивидуалното 21
 
Колективна група вериги: Верига на разбирането и верига на осмислянето
 
22
 
Колективна група вериги: Верига на разбирането 23
 
Потоци на логиката...     24
 
Колективна група вериги: Верига на осмислянето   25
 
Емоционалната система и пътят на човешкия опит 26
 
Абстрактни потоци       27
 
Племенна група вериги: верига на егото 28
 
Емоционалната система и племето 29
 
Интегриране на червеното и черното с племенната верижна свързаност.. 30
 
Потоци на егото   31
 
Племенна група вериги: Верига на защитата 32
 
Вериги и центрове   34
 
Вторични ключови теми 35
 
Вторични ключови теми: Каналът на интеграцията       35
 
Харизма: Когато мислите се превръщат в дела (34/20) 36
 
Сила: Проект на архетип (34/57) 37
 
Усъвършенстваната форма: Проект на оцеляване (57/10) 38
 
Пробуждане: Проект на отдаденост на висши принципи (10/20) 40
 
Вторични ключови теми: Верига на знаенето     41
 
Мутация: Проект на енергия, която варира и инициира, пулс (3/60) 41
 
Стъпката: Проект на пазител на ключовете (2-14) 42
 
Вдъхновение: Проект на творчески ролеви модел (8/1)   43
 
Структуриране: Проект на индивидуалност (гений или откачалка) (43/23) 44
 
Осъзнаване: Проект на мислител (61/24) 45
`