7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
A simplified approach to electrocardiography - превод от английски

A simplified approach to electrocardiography - превод от английски

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Съдържание
 
Първа Част - Основни положения
 
1. функционална анатомия ■/. 1
 
2. Акционен потенциал ■- 6
 
3. Вектори и отвеждания 9
 
4. Р Вълна, Т Вълна и QRS комплекс 13
 
5. Електрическа ос 19
 
6. Сърдечен ритъм -основни положения 22
 
7. Суправентрикуларен ритъм 27
 
8. Камерен ритъм 40
 
9. Надкамерни нарушения на проводимостта 50
 
10. Нарушения на камерната проводимост 56
 
11 .Хипертрофия на сърдечните кухини 72
 
12. Исхемия, лезия и инфаркт 80
 
13. Белодробна патология 94
 
14. Ефекти на някои лекарства върху ЕКГ 96
 
15. Електролити , 98
 
Част Втора - Практическа Електрокардиография
 
1 б.Електрокардиографска интерпретация 105
 
17.Примерни електрокардиограми 106
 
1 В.Приложение А 307
 
19.Индекс 311
`