7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Adobe Photoshop CS3 Официален учебен курс

Adobe Photoshop CS3 Официален учебен курс

Сумата се прибавя директно в кошницата
12.00лв


Съдържание

За книгата Classroom in a Book 13
 
Какво е новото в това издание 13
 
Гледайте филмите   14
 
Какво има във Photoshop Extended 16
 
Предпоставки 17
 
Инсталиране на Adobe Photoshop 17
 
Стартиране на Adobe Photoshop 17
 
Инсталиране на шрифтовете на
 
Classroom in a Book 17
 
Копиране на файловете на Classroom in a Book 18
 
Възстановяване на преференциите по
 
подразбиране 19
 
Допълнителни информационни източници 20
 
Сертифициране от Adobe 21
Запознаване с работната област
Съдържание на урока 23
 
Започване на работа в Adobe Photoshop 23
 
Ползване на инструментите 28
 
Ползване на лентата с опции за
 
инструментите и други палитри 37
 
Отменяне на действия във Photoshop 41
 
Потребителска настройка на работното
 
пространство 48
 
Ползване на системата за помощна
 
информация Help 52
 
Ползване на онлайн услугите на Adobe 56
Вр Основни фотокорекции
Съдържание на урока 65
 
Стратегия за ретуширане 65
 
Разделителна способност и размер на
 
изображението 67
 
Да започваме 69
 
Изправяне и изрязване на изображение 71
 
Прилагане на автоматични корекции 73
 
Ръчно коригиране на тоналния диапазон 74
 
Премахване на нежелано цветово тониране 77
 
Заместване на цветове в изображението 79
 
Коригиране на светлостта с инструмента
 
Dodge 81
 
Коригиране на наситеността с инструмента
 
Sponge   82
 
Прилагане на филтъра Unsharp Mask 83
 
Сравняване на ръчните и автоматични
 
резултати       84
 
Съхраняване на изображение за четирицветен печат   85
Ретуширане и поправка
Съдържание на урока 89
 
Да започваме 89
 
Поправяне на области с инструмента
 
Clone Stamp   91
 
Ползване на инструмента Spot Healing Brush 92
 
Ползване на инструментите Healing Brush
 
и Patch 93
 
Ретуширане в отделен слой 100
|Р Работа със селекции
Съдържание на урока 105
 
За селектирането и инструментите за
 
селектиране 105
 
Да започваме 107
 
Селектиране с инструмента Magic Wand 108
 
Ползване на Magic Wand с други инструменти
 
за селектиране 110
 
Работа с елиптични и кръгови селекции 111
 
Селектиране с инструмент Lasso 119
 
Завъртане на селекция 120
 
Селектиране с инструмента Magnetic Lasso 121
 
Изрязване на изображение и изтриване
 
в селекция 123
 
Създаване на бърза селекция 124
Основи на слоевете
Съдържание на урока
 
За слоевете
 
Да започваме
 
Ползване на палитрата Layers
 
Пренареждане на слоевете
 
Прилагане на стил на слоя
 
Сплескване и съхраняване на файлове
т Маски и канали
Съдържание на урока 161
 
Работа с маски и канали 161
 
Да започваме 162
 
Създаване на бърза маска 163
 
Редактиране на бърза маска 166
 
Съхраняване на селекция като маска 169
 
Преглед на каналите 171
 
Настройка на отделните канали 173
Зареждане на маска като селекция 174
 
Прилагане;на филтри към маска 176
 
Прилагане на ефекти с градиентна маска ..177
 
Преоразмеряване на платното 178
 
Извличане на текстурата на хартията 179
 
Преместване на слоеве между документи 182
 
Колоризиране с корекционен слой 183
 
Групиране и изрязване на слоеве 184
 
Прилагане на маска от съхранена селекция 186
 
Ползване на текст като маска 187
 
Коригиране' и подобряване, на цифрови фотографии
 
Съдържание на урока... 193
 
Да започваме 193
 
За файловете от тип Camera Raw 196
 
.^1 Обработка на файлове Camera Raw 197
 
Коригиране на цифрови фотографии 205
 
Добрите навици са в основата на всичко 210
 
Редактиране на изображение с перспектива на
 
убежна точка 213
 
Коригиране на изкривявания в изображението 216
 
Създаване на PDF портфолио 220
 
Типографски дизайн
Съдържание на урока 225
 
За текста 225
 
Да започваме .226
 
Създаване на изрязваща маска от текст 227
 
Създаване на дизайнерски елемент от текст 232
 
Ползване на интерактивни контроли за
 
форматиране   235
 
Изкривяване на художествен текст 236
 
Създаване на параграф от текст 238
 
Изкривяване на слой     243
ехники за рисуване на
Векторни
изображения
Съдържание на урока
 
За растерните изображения и векторната
 
графика
 
За пътечките и инструмента Pen
 
Да започваме
 
Очертаване на пътечка около рисунка
 
Създаване на векторни обекти за фона
 
Работа с потребителски дефинирани фигури
 
Импортиране на Smart Object
техники за слоеве
 
Съдържание на урока 279
 
Да започваме 279
 
Изрязване на слой по фигура 281
 
Настройка на решетката за убежна точка 283
 
Създаване на собствени бързи клавиши 285
 
Поместване на импортирано изображение 286
 
Прилагане на филтри върху умни обекти 287
 
Добавяне на стил за слой 289
 
Поставяне на рисунка върху страничната стена 289
Добавяне на още изображения в перспектива 291
Добавяне на корекиионен слой 292
 
Работа със слоеви композиции 294
 
Управление на слоевете 296
 
Сплескване на изображение със слоеве 297
 
Сливане на слоеве и групи слоеве 298
 
Частично сливане на слоеве 299
HP Усъвършенствани методи за редактиране
Съдържание на урока
 
Да започваме
 
Автоматизиране на многостъпкова задача Прилагане на „умни" филтри (Smart Filters)...
 
Монтаж на четири изображения
 
Ръчно оцветяване на селекция в слой
 
Промяна на цветовия баланс
 
Прилагане на филтри
 
Преместване на селекция
 
Създаване на ефект на изрезка
 
Съгласуване на цветови схеми между изображенията
Подготвяне на файлове за Web
Съдържание на урока..
 
Да започваме...
 
Настройване на работно пространство
 
за Web дизайн..
 
Създаване на изрезки
 
Добавяне на анимация.....
 
Анимиране на стил за слой
 
Експортиране на HTML и изображения
 
Добавяне на интерактивност ;
 
Щ Работа с научни изображения
Съдържание на урока 361
 
Да започваме   361
 
Разглеждане и редактиране на файлове
 
в Adobe Bridge 362
 
Просветляване и подсилване на цветовете в
 
изображение 373
 
Създаване на рамка за картата и работната област 374
здаване на потребителска рамка
 
Измерване на обекти и данни
 
Експортиране на измервания
 
Създаване на сечение
 
Измерване в перспектива с филтъра
 
Vanishing Point
 
Добавяне на легенда
 
Създаване на диапозитивно шоу 393
`