7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Adobe photoshop CS5 официален лекционен курс

Adobe photoshop CS5 официален лекционен курс

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.50лв


Съдържание
Да започваме
Какво има Във Photoshop Extended 2
 
Предпоставки   3
 
Инсталиране на Adobe Photoshop 3
 
Стартиране на Adobe Photoshop 4
 
Копиране на файловете на Classroom in a Book..... ...A
 
Възстановяване на преференциите по подразбиране ....5
 
Допълнителни информационни източници...   6
 
Сертифициране от Adobe       ....8
 
Ускорете работния си процес с Adobe CS Live 9
Д Запознаване с работната област
 
Ш Започване на работа във Photoshop 12
 
Ползване на инструментите     17
 
Промяна на мащаба и скролиране (превъртане) с панела Navigator 27
 
Ползване на лентата с опции и‘други панели 28
 
Отмяна на действия във Photoshop 32
 
Потребителска настройка на работното пространство 40
 
Намиране на учебни ресурси за ползване на Photoshop 44
 
Проверка за актуализации... 45
 
Преглед на панела Tools.. „46
 
Преглед на 3D инструментите в панела Tools 50
 
Въпроси за преговор   51
 
Отговори         51
Д ОсноВни фотокорекции
Стратегия за ретуширане.
 
Разделителна способност и размер на изображението.
 
Да започваме
 
Корекция на цвета в Camera Raw
 
Изправяне и изрязване на изображение
 
Заместване на цветове в изображението
 
Коригиране на наситеността с инструмента Sponge...
 
Поправяне на области с инструмента Clone Stamp
 
Ползване на инструмента Spot Healing Brush
 
Запълване, съобразено със съдържанието
 
Прилагане на филтъра Unsharp Mask
Изостряне на изображението
 
Съхраняване на изображение за четирицветен печат
 
Допълнително упражнение
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
71
 
.72
 
74
 
75
 
.75
Работа със селекции
За селектирането и инструментите за селектиране 78
 
Да започваме
 
Ползване на инструмента Quick Selection
80
 
81
 
82
 
90
 
90
 
92
 
94
 
95
 
97
 
99
 
100
Преместване на селектирана област
 
Съвети от лектора no Photoshop
 
Манипулиране на селекции...
 
Ползване на инструмента Magic Wand
 
Копиране на селекции или слоеве
 
Селектиране с инструменти Lasso
 
Завъртане на селекция
 
Селектиране с инструмента Magnetic Lasso
 
Изрязване на изображение и изтриване в селекция....
 
Изглаждане и смекчаване на контурите на селекция
 
Прецизиране на контура на селекцията -•
 
Разделяне на части от изображението Върху различни слоеве 10^
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
Основи на слоевете
За слоевете
 
Да започваме. -
 
Ползване на панела Layers -
 
За фоновия слой Background
 
Пренареждане на слоеве.
 
Добавяне на градиент към слой...
 
Прилагане на стил на слоя
 
Сплескване и съхраняване на файлове
 
За слоевите композиции..
 
Допълнително упражнение
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
Коригиране и подобряване
Да започваме
 
За файловете от тип Camera Raw.. Обработка на файлове Camera Raw.
на цифрови фотографии
За хистограмата на изображение във формат Camera Raw
 
За съхраняване на файловете 8 Camera Raw
 
Смесване на цифрови негативи и прилагане на усъвършенствана цветова корекция
 
Настройка на нивата
Ползване на инструмента Healing Brush за премахване на петънца'
 
Подобряване на изображение с инструментите Dodge и Sponge
 
Професионален фотопроцес
 
Коригиране на цифрови фотографии във Photoshop
 
Коригиране на изкривявания 8 изображението
 
Добавяне на дълбочина 6 полето за рязко изобразяване
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
...142
 
J45
 
.146
 
..153
 
..159
 
160
 
.162
 
.163
 
.165
 
167
 
.171
 
175
 
178
 
181
 
181
Д Маски и канали
Работа с маски и канали
 
Да започваме
 
Създаване на маска
 
Прецизиране на маска
 
Съвети от лектора no Photoshop
 
Съвети и бързи клавиши за маскиране
 
Създаване на бърза маска
 
Манипулиране на изображение с Puppet Warp
 
Работа с канали
 
За алфа-каналите
 
За маските и маскирането
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
184
 
184
 
185
 
186
 
186
 
190
 
191
 
193
 
195
 
198
 
202
 
203
 
203
Типографски дизайн
За текста
 
Да започваме
 
Създаване на изрязваща маска от текст
 
Съвети от лектора no Photoshop
 
Създаване на текст по пътечка
Изкривяване на художествен текст,
 
Създаване на параграфи от текст
 
ОрепТуре в Photoshop .
 
Въпроси за преговор
 
Отговори ....
 
ИЛ Техники за рисуВане на Векторни изображения
 
За растерните изображения и векторната графика
 
За пътечките и инструмента Pen.,.,.
 
Съвети от лектора no Photoshop
 
Да започваме
 
Очертаване на пътечка около рисунка
 
Създаване на пътечки с инструмента Pen
 
Създаване на векторни обекти за фона
 
Работа с потребителски дефинирани фигури
 
Импортиране на Smart; Object
 
Допълнително упражнение
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
 
Я Усъвършенствани техники за слоеве
Да започваме.. 256
 
Изрязване на слой по фигура 257
 
Настройка на решетката за убежна точка 259
 
Създаване на собствени бързи клавиши .262
 
Поместване на импортирано изображение 263
 
Добавяне на рисунка в перспектива 264
 
Добавяне на стил за слой 265
 
Поставяне на рисунка върху страничната стена 266
 
Добавяне на още изображения В перспектива 267
 
Добавяне на корекционен слой 269
 
Работа със слоеви композиции...     270
 
Управление на слоевете   272
 
Сплескване на изображение със слоеве 274
 
Сливане на слоеве и групи слоеВе 275
 
Частично сливане на слоеве 275
 
Въпроси за преговор 277
 
Отговори 277
съвършенствани методи за редактиране
 
281
 
Ди11 DAM UMICAMU у 1 ipo/nncnuv. .
Подобряване на производителността при работа с филтри.... .....290  292
.....292
 
299
302
Съгласуване на цветови схеми между изображенията   Автоматизиране на многостъпкова задача 304  306  312
317
 
 
Рисуване с инструмента Mixer Brush
320
320
321
326
328
L,03UdOdHt Hd £UM!UUtì t lunipcuuii»cnwnu шш ........... 330
 
 
 
Щ Работа с 3D изображения
 
■ СъздаВане на 3D фигура от слой -
 
Манипулиране на 3D обекти
 
Ползване на панела 3D за настройка на осветлението и
 
текстурата на повърхността
 
Допълнително упражнение..
 
Сливане на двумерни (2D) слоеве в тримерни (3D) слоеве
 
Импортиране на 3D файлове.....
 
Сливане на 3D слоеве, за да споделят едно и също 3D пространство ......
 
Добавяне на spot-светлина
Рисуване върху 3D обект
 
Ползване на функция Repousse за създаване на 3D текст
 
Създаване на 3D пощенска картичка
 
Допълнително упражнение
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
355
 
355
 
356
 
...,.„.362
 
363
 
363
Щ Подготвяне на файлове за Web
Да започваме
 
Избор на работно пространство за Web дизайн
 
Създаване на изрезки
 
Символите за изрезки..
 
За създаването на изрезки
 
Експортиране на HTML и изображения
 
Оптимизиране на изображения за Web
 
Ползване на функцията Zoomify
 
Създаване на Web галерия
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
366
 
369
 
370
 
371
 
377
 
377
 
382
 
382
 
384
 
387
 
387
ДД СъздаВане и печат на неизменни цветове
Възпроизвеждане на цветовете
 
RGB модел
 
CMYK модел
 
Да започваме....
 
Задаване на настройките за управление на цветовете
 
Цветна проба на изображение
 
Идентифициране на цветове извън печатаемата гама
 
Корекция на изображението и отпечатване на цветна проба
 
Съхраняване на изображение като CMYK EPS файл
 
Отпечатване
 
Въпроси за преговор
 
Отговори
 
Приложение 1 Командна система
Приложение 2 Тълковен речник
Индекс
`