7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Affarssvenska Tala och lyssna

Affarssvenska Tala och lyssna

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


CONTENT

Innehàll
 
Kapitel 1 5
 
l’ira koiniULT lill l-'-Konsiili - JVrsoiulcn - Кош orci
 
Tilltal (>
 
1 ulsiniryvk ‘)
 
la .)<>
 
Kapitel 2 13
 
Ah vara .installi! - IVsiik p.i banlieu l.ì
 
Uppinauingar !5
 
Sillmr I(i
 
Matematiska symboler 17
 
Мапкитпкт 17
 
Kapitel 3 19
 
Ли sanit.ila i idi-fon I1)
 
llnkstavi-ra ll)
 
idelonlr.iMT 1‘)
 
Testa din. ordkunskap 1 .25
 
Kapitel A 27
 
Satntal p.ì atlieii-i 17
 
Nat ioualitasailjckt iv ì I
 
l'btetappbransilitT U
 
Kapitel 5 35
 
IVsi'ik p.'i massa 1S
 
Alt preseutc-ia i n pmilukt ÙS
 
Kapitel 6 'il
 
Heiiiik In » en rillvt-rkaiv 11
 
Att liamloia forslag odi asikiei -i l
 
Kortsvar    Hi
 
Jii, vai, noj; -iti
 
lesta din ordkunskap 2 51
Kapitel 7 53
 
Presentation av ett fdretags verksamhet 53
 
Del 1: Forsaljningsresultat - 53
 
Del 2: Kortfattad arsoversikt 54
 
Del 3: Prognos for kommande àr 55
 
Kapitel 8 61
 
Eira sammanfattar sina intryck — Biljettkop — Restaurangbesòk 61
 
Tanker, tror, tycker 63
 
Testa din ordkunskap 3 67
 
Horforstàelse.... 69
 
Grammatik.. 77
 
Kapitel 1     •••77
 
Kapitel 2   78
 
Kapitel 3   79
 
Kapitel 4         81
 
Kapitel 5   82
 
Kapitel 6         ...83
 
Kapitel 7 - '• 84
 
Kapitel 8   86
 
Facit 87
 
`