7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Alvin Toffler & Heidi Toffler Revolutionary Wealth

Alvin Toffler & Heidi Toffler Revolutionary Wealth

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.90лв


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 13
 
ЧАСТ I
 
РЕВОЛЮЦИЯТА ГЛАВА 1
 
АВАНГАРДНОТО БОГАТСТВО 21
 
Модата на месеца * Намаляващите ограничения • Китари и антиге-рои • Шегаджийски новини... Вграденият интелект в Капиталови оръдия на знанието в В пределите на немислимото • Обединяване на възможностите
 
ГЛАВА 2
 
ПЛОДЪТ НА ЖЕЛАНИЕТО 33
 
Смисълът на богатството • Мениджъри на желанието
 
ЧАСТ II
 
ДЪЛБИННИТЕ ФАКТОРИ
 
ГЛАВА 3
 
ВЪЛНИТЕ НА БОГАТСТВОТО   41
 
Праисторическият Айнщайн » Човекът, който се самоизяде * Отвъд фантазията * Днешната вълна на богатство * Три начина на живот, три свята
 
ГЛАВА 4
 
ДЪЛБИННИТЕ ФАКТОРИ    .48
 
Непогрешимите * Остарелите основи * Бъдещето на „службата“ • Взаимодействие
ЧАСТ HI
 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВРЕМЕТО
ГЛАВА 5
 
СБЛЪСЪК НА СКОРОСТИТЕ 57
 
Влакове навреме? • С радара в ръка * Лидери и изоставащи в Кога-то слонът се запъне * Инерция срещу хиперскорост
 
ГЛАВА б
 
ИНДУСТРИЯТА НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА ,70
 
Танцът на производителността * Стига вече студен омлет • Стига вече омлет в последната минута
 
ГЛАВА 7
 
АРИТМИЧНАТА ИКОНОМИКА   77
 
Екология на времето « Пораженията на времето * Блус след бракосъчетанието * Данък време * Технологичният балет • Вечеря без суши
 
ГЛАВА 8
 
НОВИЯТ ПЕЙЗАЖ НА ВРЕМЕТО 86
Веригата на времето * Любов на висока скорост • Персонифициране на времето * Кога идват интересните идеи в Медийното време • Семейство, приятели и време за срещи с тях * Американизания на времето? * Бъдещето на 24/7 • Устремени накъде?
 
ЧАСТ IV
 
РАЗТЕГЛЯНЕТО НА ПРОСТРАНСТВОТО
ГЛАВА 9
 
ГОЛЕМИЯТ КРЪГ .     .101
 
Азия? Не може да бъде! • Отваряне на шлюзовете
 
ГЛАВА 10
 
МЕСТА С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 105
 
Местата на вчерашния, ден * Размиващи се граници * Дербито на евтиния труд * Недвижимата собственост на утрешния ден
 
ГЛАВА 11
 
ПРОСТРАНСТВЕНИЯТ' ПЕРИМЕТЪР 114
Персонална география * Мобилните пари * Нашественици и нападнати
ГЛАВА 12
 
ЕДИН' НЕПОДГОТВЕН СВЯТ 121
 
По-големи капиталисти от самите капиталисти * Тестът на „Евиан“ и кетчупа • Жълтият прах в Ревностно вярващите
 
ГЛАВА 13
 
ФАКТОРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ОБЪРНАТ ПРОЦЕСА . . .129 Новият „Титаьшк“ * Свръхексиорт * Нанолъжичките * Сценарии ала „Лудия Макс“
 
ГЛАВА 14
 
ЕКСПАНЗИЯ В КОСМОСА 137
 
От хемодиализата до сърдечните помпи » Пилоти, самолети и пакети * Неизследваните територии на богатството
 
ЧАСТ V
 
ДА СЕ ДОВЕРИМ НА ЗНАНИЕТО
Колкото повече използваме...? * Стоманолеярни и обувки * Нашият вътрешен „склад“ * Кратка равносметка * Да забравим за Алц-хаймер
 
ГЛАВА 17
 
КАПАНЪТ НА АНАХРОНИЗНАНИЕТО 164
 
Истините на вчерашния ден * Килерът на Емидн
ГЛАВА 18
 
ФАКТОРЪТ КЕНЕ 169
 
Икономика на гафовете а Прогноза на прогнозите * Псуки на парче * Липсващата рамка • Лекарят на метресата
 
ГЛАВА 19
 
ФИЛТРИРАНЕ НА ИСТИНАТА 179
 
Истината на съд * Шест филтъра * Консенсус ° Съгласуваност * Ав-
торитет в Откровение « Дълготрайност • Науката * Истината се променя
 
ГЛАВА 20
 
ОПУСТОШАВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА 189
 
Ножчета за бръснене и права * Завой в политиката * Патриархат и хиромантия е Лае Вегас като родени модел * Екомисионерите • Засекретената наука
ГЛАВА 21
 
МЕНИДЖЪРИТЕ НА ИСТИНАТА 202
 
Да убедиш шефа си
 
ГЛАВА 22
 
КОДА: КОНВЕРГЕНЦИЯТА Л07
Времето на костенурката * Аналогии с изтекъл срок на истинност * Картографиране на познаваемото
ЧАСТ VI
 
ПРОСУМАТОРСТВОТО
 
ГЛАВА 23
 
СКРИТАТА ПОЛОВИНА 21'7
 
Просуматорската икономика * Майка за милиони * Детското гърне » Каква е цената на дезинтеграцията? * Брутално видоизменен продукт (БВП)
ГЛАВА 24
 
ПРОСУМАТОРИТЕ НА ЗДРАВЕ   ,229
 
Да заложим на сто? * Зоната на паниката * Обкръжени от иновации * Играта на диабет
 
ГЛАВА 25
 
НАШАТА ТРЕТА РАБОТА 241
 
Сготви си сам * Прехвърлянето на труд в супермаркета
 
ГЛАВА 26
 
НАСТЪПВАЩИЯТ БУМ НА ПРОСУМАТОРСТВОТО 246
Китари и сакове за голф • Необуздано консуматорство? * Бисквити
и симулации в Да сложиш Холивуд в джоба си * Колективно просу-маторство * Разбиването на йерархиите
 
ГЛАВА 27
 
ПОВЕЧЕ „БЕЗПЛАТЕН ОБЯД“ 256
 
Учители, медицински сестри и коне * Аматьорите са от голямо значение * Да коригираме книгите * Приземяване * Атака срещу антракса
ГЛАВА 28
 
МУЗИКАЛНАТА БУРЯ   -266
 
Естонските спецове в Просуматорската мощ * Децата просуматори * Липосукция без хирургична намеса
 
ГЛАВА 29
 
ХОРМОНЪТ НА „ПРОДУаКТИВНОСТТА“ 276
 
Извънкласното обучение • Играта на Раджеидер
 
ГЛАВА 30
 
КОДА: НЕВИДИМИТЕ КАНАЛИ 282
 
Просуматорскнят ефект * Незабележимата терапия
ЧАСТ VII ДЕКАДАНС
ГЛАВА 31
 
ЕВАНГЕЛИЕТО НА ПРОМЯНАТА 291
 
Третият източник * Тийнейджър ски боклук * Историята на Пол * Холивудски хедонизъм • Една стъпка в реката
 
ГЛАВА 32
 
ИМПДОЗИЯТА 299
Пандемичиата самота в Образователна система от фабричен тип * Креативното счетоводство • Интензивно лечение * Златните години • Политика на сюрреадното * Системен разпад * Епидемия от провали * Стачкуващи звезди
 
ГЛАВА 33
 
ТЕЛЕНИТЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ ЗП
 
Времето на ФБР * Глобалното пространство а Свръхтовар от ана-хронизнание
ГЛАВА 34
 
КОМПЛЕКСОРАМА 317
 
Какво знае Бил Гейтс • 12 203 проблема
 
ГЛАВА 35
 
РЕШЕНИЕТО „СЕПУЛВЕДА“ 323
Мама Бел * Фалшивата трансформация • Разместване на столовете • Фотоапарати и ченгета - Създаване на нови институции * Иновации, които стимулират иновациите • Изобретяването на мозъчните тръстове
 
ГЛАВА 36
 
КОДА: СЛЕД ДЕКАДАНСА 336
 
Войната на-ценностите * Екстремните екстремуми * Антидекаданс ** Редом с магнатите * Изобретяването на нови модели * „Сатании-ски мелници''1 * След Касандра?
ЧАСТ VIII
 
БЪДЕЩЕТО НА КАПИТАЛИЗМА
ГЛАВА 37
 
ПОСЛЕДНИЯТ МАЧ НА КАПИТАЛИЗМА 353
 
Коли и фотоапарати в Недосегаемите • Фетишът на досега * Конят и песента
 
ГЛАВА 38
 
КОНВЕРТИРАНЕТО НА КАПИТАЛА 360
 
Диапазони на риска • Демократични портали. • Разширяване на Икономиландия • Изравняване на възвишенията
 
ГЛАВА 39
 
НЕВЪЗМОЖНИТЕ ПАЗАРИ   369
Редки пари * Маса+Маса = Маса+ * Флаш пазари * Персонално ценообразуване * Ускорен метаболизъм » Тайни, споделени на ухо * Виртуалният близнак
 
ГЛАВА 40
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО 380
 
Скритият данък * Единици и нули * Финалната камбана * Сгтекула-
тивната валута * ЛЛрапарите * Карта за отслабване • Текущи пари * Пепси-водка ■ Просуматорите плащат?
 
ЧАСТ IX БЕДНОСТТА.
ГЛАВА 41
 
СТАРОТО БЪДЕЩЕ НА БЕДНОСТТА 399
 
Таванът на производителността * Бедност на стратегии в Типичен японски „боклук“ * Страничният ефект * Азия не може да чака
 
ГЛАВА 42
 
ПАРАЛЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН 410
 
Събудената Индия • „Бангалор Централ“ • Най-великото поколение * Да, ама не
 
ГЛАВА 43
 
КАК ДА ИЗКОРЕНИМ БЕДНОСТТА 420
Вместо принципа проба-грешка е Донесете бананите в Биоиконо-мики • Помощ от небето * Тайните цени • Най-кителигентният агроном * Интелигентният прах в Думата на Бил Гейтс ‘ Това, което е работило добре, отказва * Разпределяне на енергията * Хиперземе-делне
 
ЧАСТ X
 
НОВАТА ТЕКТОНИКА
 
ГЛАВА 44
 
СЛЕДВАЩАТА ИЗНЕНАДА ОТ КИТАЙ? 441
 
Надвиснал над света в Ускоряване на ускорението * Глобалното пространство * Глад за знание * Вълнова политика » Трите Китая 8 Мерцедес, мояове и милиция • Война на вълните ° Кървавата нишка в Запознайте се с. Mao II
 
ГЛАВА 45
 
СЛЕДВАЩИЯТ БАМБУКОВ ПРЪСТЕН НА ЯПОНИЯ 458
 
Някой да иска кафе лате? ■ Японският несиметричен скок в Флекси-билните нации * Отлагане ira решението • Край на коледните кейкове » Сребърната вълна * Филипинка или робот * В очакване на пръстена
 
`