7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Art & Design Book1

Art & Design Book1

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Unit 1 - Describing Shapes 4
 
- Describing Light 6
 
Unit 3 - Describing Color 8
 
LI1 Ài - Describing Placement    10
 
- Describing Style    12
 
- Physical Materials 1 14
 
- Physical Materials 2 — .16
 
- Electronic Equipment 1 18
 
- Electronic Equipment 2 20
 
- Basic Actions 1 22
 
- Basic Actions 2 24
 
- Sketches and Drawings 26
 
- Applied Arts 28
 
- Graphic Arts — 30
 
- Fine Arts — 32
`