7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Autocad 2009г в лесни стъпки

Autocad 2009г в лесни стъпки

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Съдържание
Сбетът на CAD и AutoCAD 7
 
Какво е CAD? 8
 
Какво е AutoCAD? 9
 
Техническа среда на програмата 12
 
Софтуерна среда 14
 
Учебна среда 15
 
Основни принципи за управление на AutoCAD 16
 
Първи стъпки в AutoCAD 2009   19
 
Инсталиране и стартиране на AutoCAD 2009 20
 
Работно пространство 21
 
Вид на програмата при стартиране 24
 
Работна среда на AutoCAD 2009 при избрано работно пространство
 
2D Drafting & Annotation 25
 
Работна среда на AutoCAD 2009 при избрано работно пространство 3D
 
Modeling 27
 
Работна среда на AutoCAD 2009 при избрано работно пространство
 
AutoCAD Classic 28
 
Работна среда на AutoCAD 2009 при избрано работно пространство 29
 
Палитра Ribbon 30
 
Палитра Command Line (Команден ред) 35
 
Лента за състоянието (Status Bar) 39
 
Режимни бутони в лентата за състояние 41
 
Функционални ленти (Toolbars) 42
 
Палитри (Palettes) 43
 
Диалогови прозорци (Dialog boxes) 44
 
Контекстни менюта (Shortcut /context/ menus) 45
 
Прозорец на документа 47
 
Работа с документи в AutoCAD 2009 49
 
Отваряне на съществуващ документ 50
 
Управление с команди 55
 
Принцип на управлението 56
 
Видове команди 57
 
Диалогът Оператор - AutoCAD 58
Команди от клавиатурата
 
Команди от браузъра и други менюта
 
Геометрични осноВи на програмата
 
Общи понятия
 
Чертожни пространства В AutoCAD
 
Моделното пространство в детайли
 
Листното пространство в детайли
 
Последователност на дизайнерския процес
 
Преходи между пространствата
 
Мерни единици, ъгли, мащаб
 
Средства за прецизно чертане
 
Координатни системи и координати
 
Видове координати и начини за въвеждане
 
Въвеждане на 2D координати
 
Помощни чертожни средства
 
Подравняване по точки на обектите
..59
 
..65
 
71
 
...72 ...74 ...79 .. 81 ... 83 ... 84 ... 86 ... 89 ... 89 ....91 ....93 ....96 ....97
Обекти и слоеве
 
Обекти
 
Видове обекти
 
Средства за създаване на обекти
 
Характеристики на обектите
 
Обща представа за слоевете
101
 
....102
 
....103
 
....103
 
....106
 
....108
Чертане на праволинейни обекти
 
Обикновени прави линии
 
Полилинии
 
Удобство и бързина от контекстното меню....
 
Многоъгълници
 
Правоъгълници
 
Мултилинии
1 1 1
 
....112
 
....114
 
....119
 
....120
 
....123
 
....124
Чертане на криволинеини обекти
 
Криволинейни обекти
 
Окръжности
 
Дъги
 
Пръстени
... 127
 
128
 
128
 
130
 
132
Елипси, елиптични дъги -]34
 
Сплайни 137
 
Модифициране на обекти   141
 
Селектиране на обекти 142
 
Средства за селектиране 142
 
Групи от обекти 14д
 
Модифициране на обекти 151
 
Премахване на нежелани обекти 152
 
Move (Преместване) 153
 
Дублиране на обекти 154
 
Offset (Отместване с копиране) 154
 
Rotate (Завъртане) 155
 
Copy (Копиране) 152
 
Mirror (Огледално завъртане) 158
 
Trim (Срязване) 15д
 
Extend (Удължаване) 10О
 
Слоеве - същност и ползване 163
 
Описание 154
 
Създаване и управление на слоевете 165
 
Управление на видимостта на обектите 168
 
Създаване на ноВи слоеве 1 jq
 
Типове линии 122
 
Широчини на линиите 125
 
Блокове и външни референции 177
 
Работа с блокове 17д
 
Операции с блокове 12д
 
Зависимост между блокове и слоеве 130
 
Създаване на блокове 131
 
Записване на блок като чертеж 134
 
Обмен на данни между чертежи 105
 
Външни референции - Xrefs 185
 
Ползване на външни референции 132
 
Ползата от външните референции Xrefs 190
 
Организация при работа с Xrefs igi
Оразмеряване *
 
Оразмеряване
 
Инструменти за оразмеряване
 
Линейно оразмеряване
 
Оразмеряване с подравняване по обекти
 
Подравнено оразмеряване (Aligned)
 
Бързо оразмеряване (Quick Dimension)
 
Радиус и диаметър
 
Продължаване на оразмеряване (Continue)
 
Базово оразмеряване (Baseline)
 
Ъглово оразмеряване (Angular)
Текст
 
Текстът в AutoCAD 2009
 
Едноредов текст
 
Многоредов текст
 
Редактиране на въведения текст
 
Средства за редактиране
 
Малки, но полезни
 
Безкрайни линии и лъчи
 
Ръчно преоформяне на обекти
 
Поглед през лупа
 
Системни променливи
 
Растерни изображения в чертежа
 
Щриховки и запълвания
 
3D светът на AutoCAD 2009.
 
3D чертане
 
Видове моделиране
 
Новата 3D чертожна среда
 
Създаване на 3D плътни тела
 
Редактиране с манипулатори
 
На раздяла
Какво е CAD? ' 8
 
Какво е AutoCAD? 9
 
Техническа среда на програмата 12
 
Софтуерна среда 14
 
Учебна среда 15
 
Основни принципи за управление на
 
AutoCAD
`