7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Basketball Glossary Английско- български терминологичен речник

Basketball Glossary Английско- български терминологичен речник

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Учебното помагало "Баскетбол - английско-български терминологичен речник" е предназначено за специалисти по баскетбол, студенти от НСА и най-вече за студентите, обучаващи се за придобиване на научната степен "Магистър". Речникът може да служи и на треньори, ползващи специализирана баскетболна литература на английски език, преводачи, спортни журналисти, както и на всички, за които баскетболът е любим спорт.

За съставянето на речника са използвани основни двуезични и англоезични справочници, специализирани издания на английски, гръцки, руски и български език, както и последната редакция на Официалния състезателен правилник на FIBA от 1998 година и правилниците на NBA и NCAA.

Корпусът на речника съдържа над 1600 основни термини и терминологични фрази, характерни за специализираната реч на баскетболистите, в това число и идиоматични изрази, използвани от треньорите и състезателите в ежедневната им тренировъчна работа, както и някои общи спортни термини. Преносът на български език е съобразен със съвременната българска баскетболна терминология, използвана в специализираната литература и говоримата реч.

Оставаме с надеждата, че речникът ще улесни ползващите го да вникнат в духа и съдържанието на баскетболната игра.

`