7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Birte Langgaard Danske stemmer

Birte Langgaard Danske stemmer

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.10лв


Indhold
Cd-oversigt   5
 
Forord 6
 
Sprog
 
Samtaie 2 og 2 9
 
Sprogtrse 10
 
Engelsk i verden - og i datisi 11
 
Hvorfor er dansk sa svsert at forstà?.. 12
 
Udtaie 15
 
Hvor star det? 16
 
Overskrifter 16
 
Modalverber 17
 
Din brug af dansk 18
 
Rikke om at bave barn
 
i en tosproget familie   19
 
"Hvad skal jeg sige?”. 20
 
Infinitiv eller nutid?   22
 
Mange slags dansk   23
 
Ordforràd 26
 
Slangudtryk       26
 
Mariana om at vaere tosproget... 27
 
Teksttyper/Genrer 28
 
Spprgsmal     30
 
Fremtiden for det danske sprog .31
 
Udtaie: vokaler 32
 
Dansk eller engelsk? 33
Medier
Samtaie 2 og 2 .35
 
Avisernes stofomrader   36
 
Det star i avisen 36
 
Hvadlaver de?   37
 
Aviser..     38
 
Qasim om sit medieforbrug ..40
 
Mediernes situation i dag .41
 
Udtaie: tryk.. 46
 
Spprgsmai til interviewet 46
 
Hvad bedder verberne i datid? ..47
 
Udtryk   ..........47
Mere eller mindre, fìeré eller faerre....48
Rasmus om sit medieforbrug 50
 
Dit eget medieforbrug   50
 
For eller til? 51
 
Ytringsfrihed   52
 
Bestemt og ubestemt 53
 
Kim Ardal om tv-produktion 1 54
 
Kim Ardal om tv-produktion 2 56
 
Synonymer 57
 
Udtaie: svsere ord 57
 
Nyttige verber 58
 
Programtyper og seertal 59
0konomi
Samtaie 2 og 2 61
 
Bolig0konomi 62
 
Nyttige ord 65
 
Udtryk 65
 
Samtaie om boligpkonomi 66
 
Boligpriser 67
 
Caroline om sin pkonomi   68
 
Om at beskrive statistikker 69
 
Hvad bruger danskerne
 
deres penge til?   70
 
Danskernes pkonomi 71
 
Udtaie: kort, lang eller st0dt vokal 72
 
Udtaie: tryk i ssetninger 72
 
Skat 73
 
Statens indtsegter og udgifter 75
 
Egen virksombed 76
 
Bente om pkonomi som selvstaendig ....77
 
De store virksombeder 78
 
Ordstilling - adverbier 79
 
Ordforràd 80
 
Skat og velfaerd 81
PeTSonlige egenskaber
 
Samtaie 2 og 2 83
 
Positiv og negativ karakteristik 84
 
Nyttige egenskaber 86
 
Esben om sin mormor.. 87
Personligbed 88
 
Nyttige udtryk 90
 
Konjunktioner   91
 
Udtaie: typiske endelser 92
 
"Jeg synes, ban bar sendret sig” 93
 
Nutid, f0rnutid elier datid? 94
 
Rasmus om sine staerke og
 
svage sider 95
 
Personlige egenskaber og aTbejde.96
 
Personligbedstest 97
 
En personiighedstest .98
 
Adjektiver   100
 
Vaelg tre ord , ioo
 
Jobanspgning og cv 101
Milj0
Samtale 2 og 2 103
 
Problemer i det naere milj0 104
 
Udtaie: vokaler . 106
 
Lav sp0rgsma1 til teksterne 106
 
Gode rad - -ioy
 
Kemi i frugt og gr0nt 108
 
Modalverber     П2
 
Mennesker elier folk? 113
 
Statslige rad 114
 
Hans, bendes, sin, sit, sine, deres... 115
 
Hvad sker der med affai det? 116
 
Gode rad om affald 117
 
Dictogloss om rent vand 118
 
Forurening fra trafikken 119
 
Udtaie: tryk 120
 
Overskrifter 120
 
Udtryk i2i
 
Jonas om drivbuseffekten.............. 122
 
Klimaaendringer       123
 
Skriftlig opgave ...123
Film
 
Samtale 2 og 2 125
 
Filmgenrer 126
 
Nàr vi snakker om film 127
 
Sp0rgsmal om film 128
 
Hvordan karakteriserer
 
man en film? 128
 
Laura om sine yndlingsfilm 129
 
Om film pa nettet 130
 
Filmfestivaler og filmpriser 130
 
Begge, begge to, begge dele,
 
bade og 132
 
Dansk film..   133
 
Udtaie: vokaler .138
 
Spprgsmal til inter viewet 138
 
Datid 139
 
Dogmeregler og dogmefilm 140
 
Ordforràd 141
 
Smà biografer med smalìe film 142
 
Bestemt elier ubestemt 143
Grammatik
Modalverber 146
 
Hans, bendes, sin, sit, sine, deres.. 147
 
Bestemt og ubestemt 148
 
Ordstilling: adverbiernes placering.149
 
Folk, mennesker, personer .150
 
Uregelmasssige verber 151
`