7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Болести при кучето и котката - Джуров 1999г.

Болести при кучето и котката - Джуров 1999г.

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Болести при кучето и котката - Джуров 1999г.

За повече информация : 0886 82 47 47

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор к
 
1. Основи на клиничната диагностика при кучето и котката
 
1.1. Класи11ески и cnet радни меюди на изследва! <е..... . , С
 
1.2, Анамнеза
 
I 3. Общо изследване 5
 
1.3.1. Хабшус , !2
 
1.3.2. Честота на диша! fa , !'/
 
1.3.3. Пулс ;3
 
1.3.4. Вътрешнателеон<т ъзмпература 3
 
1.3.5. Изследване на кожата и косми го ; к
 
1.3.6. Изследване на мг ивицата . ..... ,. ............ о
 
1.3.7. Изследване i ю сърдечно-съдовак топсюма ‘3
 
1,3 8. Изследване на дихенел1 taia оисюма
 
1.3.9. Ьолеаи на xpai юемилаюд! юга система , , i .■
 
1.3.10. Ьолеати t ta опор! ю-двигател1 1ия annpai . , .И
 
1.3.1 ), Изследва!то i ю нервната система . о
 
1.4. Признаци за разпознаване на болното куче и болната
 
котка or здравите 15
 
1.5. Пачи! ти за 11риемане i ia лекарства от кучето и т от като 2С>
2. Болести на храносмилателната система
 
2, 1. Стоматит ....
 
0,2. Фарингш
 
2.3. 1 онзилит
 
2.4. Запушване на хранопровода
 
2.5.1 астрш , ......
 
2.6. Ьнгериг ...
 
2. /. Обстимацмя на червата (запек)
 
2.8. Завъртане на стомаха
 
2.9. Възпаление \ ю околоаналните жлези
 
2.10. Перитонит
 
2.11. Асцит (коремна воднянка)
 
2.12.1 умори на храносмилателната система
 
2.13. (умори на черния и белия дроб
 
3. Болести на дихателната система
 
3.1. Ринит
 
3.2. Кръвотечение от носа
 
3.3. Ларингит
 
3.4. Ьронхит
 
3.5. Ьронхош тевмония
С
 
2с>
ЗП
 
32
 
,34
 
35
 
I '
 
38
 
39 4 i
43
 
44
 
45.
 
/Г,
3 6. I- pyiю;иici in 1йнмоиич ,,,.,50
 
3./. [ 1ловри) ;i... 52
 
4 Болести на пикочоотделителната система
 
4.1. Нефрит           ,',,,,54
 
4.2. Пиелонефрит .,.,.,.,,,,58
 
4.5, Нефрози   60
 
4.4, Г !икоч1 !И камъ! in (Нефролит иаза) .......................................61
 
4.. 5.1 (ис1ит ,,,,, 64
 
5, Болести на половата система
 
5.1.11олов цикьл, бременност и раждане ,,66
 
5.2. Льжлива бреме! юст ...70
 
5.3. Следродилна г гареза (Нклампсия) 71
 
5.4. М отрит 73
 
5.5,11иомо!ра 74
 
5.6. f IpoeiaiHi   76
 
5./. Орхиг и епидидими!   ,...,,,,.,,,,,,,.,.,,,,,,,,,.,,,,77
 
5.8.1 умори на млечната жлеза 77
 
5.9. 1 умори на влагалището  79
 
5.10. Ьстрале! I едем на вулвата и влагалищею .,, .,,.,,.,80
 
5.11.1 умори и гумороподобни rif юмони в матката , ,81
 
5.12.1 умори на яйчниците 83
 
5.13, Тумори на семенниците 84
 
5.14, Транемисивен (преносим) венеричентумор ,,,,,.,,,.,.,,,86
 
6, Болести на ендокринните жлези и обмяната на веществата
 
6.1.1 уша при кучето 89
 
6.2, Болест на Кушингпри кучею 92
 
6.3, Захарна болест (диабет) при «учено 93
 
6.4, Нозахарен (безвкусен) диабет 95
 
6.5, Пелагра (авитаминоза РР) при кучею 96
 
6.6, Рахш ,,,97
 
7, Болести на кожата
 
7.1. Алопеция  99
 
7.2. Уртикария 101
 
7.3. Ркзема и дерматит 103
 
7.3.1, Дерматит от постоянно близа) <е i ю кожата 105
 
7.3.2, Локален невродерматит 105
 
/,4, Алергична реакция на кожата 106
 
7.4.1. Аюпична алергия (атопичен дерматит тип 1) .,,.10/
 
7.4.2. Пемфигус (булозен дермагиО 108
 
7.4.3. Дисеминиран еритемаюзен лугтус 108
 
7.4.4. Фло-алергия     109
 
7.4.5. Контактна екзема (контактен дерматиО 109
`