7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Breve trin for trin 1

Breve trin for trin 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


Indhold
 
Forsiag til arbejdsgang s. 6
 
E-mails
 
Om e-mails s. 7
 
Eksemplerog opgaver.. s. 9
 
Forsiag s. 9
 
Invitationer s. 11
 
Tak og ros/begejstring .....s. 13
 
Tilbud ....s. 15
 
Aflysning/afmelding, undskyldning og bekiagelse ..s. 17
 
Anmodninger .s. 19
 
Gode ràd .............s. 22
 
Informationer - at give, bede om og checke informationer ...s. 24
 
Instruktioner s. 26
 
Oversigt: Sproghandlinger - udtryk og vendinger
 
Oversigt ....s. 28
 
1. At foreslà                s. 29
 
2. At svare positivt/negativt pà forsiag eller komme med modforslag   s. 29
 
3. At bede and re komme med forsiag     s. 30
 
4. At acceptere/at bekraefte en affale   s. 30
 
5. At invitere     ....s. 30
 
6. At svare pà en invitation    s. 31
 
7. At love                 s. 31
 
8. At takke       ....s. 31
 
9. At rose/udtrykke begejstring     s. 32
 
10. At udtrykke glaede/tilfredshed     s. 32
 
11. At tilbyde at gore noget      ..s. 32
 
12. At svare positivt/negativt, nàr nogen tilbyder at gore noget       ...s. 33
 
13. At tilbyde/tillade noget........................       s. 33
 
14. At svare positivt/negativt, nàr nogen tilbyder/tillader noget       s. 33
 
15. At undskylde/beklage       s. 34
 
16. At aflyse/at melde fra             s. 34
 
17. At udtrykke skuffelse/beklagelse/deltagelse     s. 35
 
18. At bede om noget/at bede om iov eller tilladelse     s. 35
 
19. At svare positivt/negativt, nàr nogen beder om noget...............    s. 35
 
20. At bede nogen gore noget         s. 36
 
21. At svare positivt/negativt, nàr nogen beder én gore noget. ......................................... s. 36
 
22. At bede om ràd      s. 36
 
23. At ràde               s. 37
 
24. At bringe et emne pà bane          s. 37
 
25. At informere   s. 38
 
26. At bede om informationer        s. 38
 
27. At checke informationer         ,....s. 38
 
28. At instruere   s. 39
 
29. At bede om svar          s. 39
 
30. At angive kontaktmulighed .. s. 39
 
31. Gode onsker s. 40
 
32. Afsluttende bemserkninger og hilsner s. 40
Invitationer . 41
 
Beskeder s. 43
 
Annoncer & opsfag s. 47
 
Personlige breve
 
Om personlige breve s, 53
 
Nàr du selv tager initiativ til et brev - eksempler og opgaver s. 54
 
Nàr du svarer pà et brev - eksempler og opgaver................................................................. s. 67
 
Oversigt: Det personlige brev - punkter i brevet og eksempler pà formuleringer
 
Huskeliste ..s. 76
 
Brevhoved
 
Dato s. 77
 
Starthilsen .....s. 77
 
Indledninger
 
Nàr det er Isenge siden, du har haft kontakt med modtageren ....s. 78
 
Nàr der er en bestemt anledning til, at du skriver.... s. 78
 
Nàr du skriver for at fortaelle nyt om dig selv ......s. 80
 
Nàr du skriver og tager kontakt til en, du ikke kender s. 80
 
Nàr du svarer pà et brev            s. 81
 
Hovedafsnit
 
Nàr du vii kommentere et emne         ..s. 82
 
Nàr du vii svare pà sporgsmàl       s. 83
 
Nàr du vii stille sporgsmàl       ....s. 83
 
Skift i fokus s. 84
 
- Skift i fokus fra modtager til afsender         s. 84
 
- Skift i fokus fra afsender til modtager     s. 84
 
- Andre skift i fokus s. 84
 
Afslutning
 
Nàr du vii markere, at du vii afsiutte          s. 85
 
Nàr du vii bede om svar eller pege fremad mod nseste kontakt s. 85
 
Nàr du vii udtrykke gode onsker ....... ....... s. 86
 
Hilsner til og fra andre .................................................................................................. s. 86
 
Sluthilsen s. 87
 
Efterskrift
 
PS ...s. 87
 
Skabelonark til e-mails s. 88
 
Checkliste . . ........ s- 89
 
Evaluering . s- 92
 
Laerervejledning ••• -s. 95
`