7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Bulgarian-English Dictionary Philipovа

Bulgarian-English Dictionary Philipovа

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.40лв


Тире /—/ замества водещия термин или терминологично съчетание БАЗА ... ; — на колона = база на колона
 
ВЛИЯНИЕ..; под — на = под влияние на УСТОЙЧИВОСТ граница на — = граница на устойчивост
 
Тире със запетая /—,/ означава терминологично съчетание:
 
БАЗА ...; —,контролна = контролна база
 
Кръгли скоби ('...) заграждат дума или окончание, без коитс може (column) base = base, column base
 
survey(ing) base line = survey base line, surveying
 
base line
 
Квадратни скоби / ... / 1. заграждат български пояснителен
 
текст /подчертан/: АРКАДА /в монастир/
 
2. заграждат един или повече синоними при съчетанията: hard /lime/ water = hard water, lime water motor-way /-road/ = motor-way, motor-road
 
Запетая / , / отделя синонимни термини
 
Точка и запетая / ; / отделя приблизителни по значение термини
 
Двуеточйе / : / следва след водещ термин, чието основно значение не е дадено, защото не е необходимо:
 
ОТДИХ : място за — д култура
`