7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Business English

Business English

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Unit 1 - Greetings and Goodbyes 4
 
Unit 2 - Introductions 6
 
Unit 3 - Small Talk 8
 
Unit 4 - Ending Conversations 10
 
Unit 5 - Ordering Numbers 12
 
Unit 6 - Figures 14
 
Unit 7 - Dates 16
 
Unit 8 - Time and Expressions 18
 
Unit 9 - Vacation Time 20
 
Unit 10 - Prices 22
 
Unit 11 - Pay and Benefits 24
 
Unit 12-Your Job 26
 
Unit 13 - Types of Work 28
 
Unit 14 - Getting to Work 80
 
Unit 15 - Skills and Qualifications 32
`