7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
C++ практически самоучител Хърбърт Шилдт

C++ практически самоучител Хърбърт Шилдт

Сумата се прибавя директно в кошницата
15.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ

1 Преглед на C++ ... 21
 
1.1 Какво е обектно-ориентирано програмиране ? 23
 
1.2 Две версии на C++ 27
 
1.3 Конзолен вход/изход в C++ 33
 
1.4 C++ коментари 38
 
1.5 Класове: първи поглед 40
 
1.6 Някои разлики между С и C++ 47
 
1.7 Увод в предефинирането на функции 51
 
1.8 Ключови думи в C++ 56
 
Проверка на уменията, представени в главата 56
 
2 Въведение в класовете ... 59
 
2.1 Конструктори и деструктори 61
 
2.2 Конструктори с аргументи 68
 
2.3 Увод в наследяването 74
 
2.4 Указатели към обекти 80
 
2.5 Връзка между класове, структури и обединения 82
 
2.6 inline функции 89
 
2.7 Автоматично inline деклариране 93
 
Проверка на уменията, представени в главата 96
 
3 Класовете - поглед отблизо . . . 99
 
3.1 Присвояване на обекти 101
 
3.2 Подаване на обекти към функции 106
 
3.3 Връщане на обекти като резултат от функции 113
3.4 Въведение в приятелските функции 117
 
Проверка на уменията, представени в главата 124
 
4 'Масиви, указатели и псевдоними ... 127
 
4.1 Масиви от обекти 129
 
4.2 Използване на указатели към обекти 134
 
4.3 Указателят this 135
 
4.4 Използване на new и delete 139
 
4.5 Повече за new и delete 143
 
4.6 Псевдоними 148
 
4.7 Предаване на псевдоними за обекти 153
 
4.8 Връщане на псевдоними 157
 
4.9 Независими псевдоними и ограничения 161 Проверка на уменията, представени в главата 163
 
5 Предефиниране на функции ... 165
 
5.1 Предефиниране на конструктори 167
 
5.2 Създаване и използване на конструктора за копие 172
 
5.3 Анахронизмът overload 181
 
5.4 Употреба на подразбиращи се аргументи 181
 
5.5 Предефиниране и двусмисленост 189
 
5.6 Откриване на адрес на предефинирана функция 193 Проверка на уменията, представени в главата 195
 
6 Увод в предефинирането на оператори ... 199
 
6.1 Основни понятия при предефинирането на оператори 201
 
6.2 Предефиниране на бинарни оператори 203
 
6.3 Предефиниране на релационни и логически оператори 210
 
6.4 Предефиниране на унарен оператор 212
 
6.5 Използване на приятелски оператори 215
 
6.6 Поглед отблизо на оператора за присвояване 220
 
6.7 Предефиниране на оператора за индекс [ ] 224 Проверка на уменията, представени в главата 228

7 Наследяване

9 Подобрена система за вход/изход на C++ ... 30
 
9.1 създаване на собствени манипулатори 303
 
9.2 Основи на файловия вход/изход 306
 
9.3 Неформатиран двоичен вход/изход 314
 
9.4 Още неформатирани входно/изходни функции 319
 
9.5 Произволен достъп 323
 
9.6 Проверка на входно/изходния статус 326 9 7 Потребителски файлове и вход/изход 330
 
Проверка на уменията, представени в главата 333
 
10 Виртуални функции . . ■ 335
 
10.1 Указатели към производни класове 337
 
10.2 Въведение във виртуалните функции ; 339
 
10.3 Още за виртуалните функции 347
 
10.4 Приложение на полиморфизма 351
 
Проверка на уменията, представени в главата 356

 

11 Шаблони и обработка на грешки . . . 353
 
11.2 Универсални класове 367
 
11.3 Обработка на изключения 374
 
11.4 Още за обработката на изключения 380
 
11.5 Обработка на изключения, генерирани от new 387 Проверка на уменията, представени в главата 390
 
12 Идентификация на типове по време на изпълнение и оператори за преобразуване на типове . . . 393
 
12.1 Разбиране на идентификацията на типове по време на изпълнение (RITI) 395
 
12.2 Използване на dynamic_cast 405
 
12.3 Използване на const_cast, reinterpret__cast и static_cast 412
 
Проверка на уменията, представени в главата 416
 
13 Именовани пространства, преобразуващи функции и някои други теми . . . 419
 
13.1 Именовани пространства 421
 
13.2 Създаване на преобразуващи функции 430
 
13.3 static членове на клас 433
 
13.4 const член-функции и mutable членове 438
 
13.5 Последен поглед върху конструкторите 441
 
13.6 Използване на спецификатори за линкера и ключовата дума asm 445
 
13.7 Вход/изход, базиран на масиви 447
 
Проверка на уменията, представени в главата 452
 
14 Въведение в Standard Template Library . . . 455
 
14.1 Преглед на Standard Template Library 458
 
14.2 Класовете за контейнери 461
 
14.3 Вектори 462
 
14.4 Списъци 472
 
14.5 Карти 482
 
14.6 Алгоритми 488
 
14.7 Класът string 497
 
Проверка на уменията, представени в главата 506
3,1 Упражнения 536 3 2 Упражнения 538
 
3.3 Упражнения 540
 
3.4 Упражнение 540
 
Проверка на уменията, представени в главата: Глава 3 541
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 3 5
 
Преговор на уменията: Глава 4 547
 
4,1 Упражнения 549 4 2 Упражнения 551
 
4.3 Упражнение 552
 
4.4 Упражнения 553
 
4.5 Упражнения 554
 
4.6 Упражнения 555
 
4.7 Упражнение 556
4.8 Упражнения 557
 
Проверка на знанията, представени в тази глава: Глава 4 558
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 4 560 Проверка на знанията: Глава 5 561
 
5.1 Упражнения 563
 
5.2 Упражнения 566
 
5.4 Упражнения 567
 
5.6 Упражнение 569
 
Проверка на знанията, представени в тази глава: Глава 5 569
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 5 572 Преговор на уменията 574
 
6.2 Упражнения 574
 
6.3 Упражнение 576
 
6.4 Упражнения 576
 
6.5 Упражнения 578
 
6.6 Упражнение 581
 
6.7 Упражнения 583
 
Проверка на знанията, представени в тази глава: Глава 6 586
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 6 592 Преговор на уменията 593
 
7.1 Упражнения 599 .
 
7.2 Упражнения 599
 
7.3 Упражнения 599
 
7.4 Упражнения 601
 
7.5 Упражнения 601
 
Проверка на знанията, представени в тази глава: Глава 7 602
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 7 604 Преговор на уменията 604
 
8.2 Упражнения 606
 
8.3 Упражнения 607
 
8.4 Упражнения 608
 
8.5 Упражнения 609
Упражнения 611
 
Проверка на уменията, представени в тази глава: Глава 8 613
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 8 616
 
Преговор на уменията: Глава 9 619
 
Упражнения 621
 
Упражнения 622
 
Упражнения 625
 
Упражнения 627
 
Упражнения 628
 
Упражнения 630
 
Проверка на уменията, представени в тази глава: глава 9 631
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 9 636 Проверка на знанията: Глава 10 638 Упражнения 640 Упражнения 641 Упражнение 641
 
Проверка на знанията, представени в тази глава: Глава 10 645
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 10 646
 
Проверка на знанията 649
 
Упражнения 649
 
Упражнения 650
 
Упражнения 652
 
Упражнения 652
 
Упражнения 653
 
Проверка на знанията, представени в тази
 
глава: Глава 11 653
 
Проверка на знанията: Глава 12 659
 
Упражнения 661
 
Упражнения 661
 
Упражнения 662
 
Проверка на уменията, представени в тази глава: Глава 12 663
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 12 664 Проверка на знанията: Глава 13 665
13.1 Упражнения 666
 
13.2 Упражнения 667
 
13.3 Упражнения 668
 
13.4 Упражнения 670
 
13.5 Упражнения 671
 
13.7 Упражнения 672
 
Проверка на уменията, представени в тази глава: Глава 13 673
 
Проверка на натрупаните умения: Глава 13 674 Проверка на знанията: Глава 14 674
 
14.1 Упражнения 675
 
14.3 Упражнения 675
 
14.4 Упражнения 676
 
14.5 Упражнения 678
 
14.6 Упражнения 680
 
14.7 Упражнения 681
 
Проверка на уменията, представени в тази глава:Глава 14 683
`