7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAD- системи

CAD- системи

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
Тема 1. Основни положения за работа със SolidWorks 3
 
Тема 2. Построяване на двумерни скици 13
 
Тема 3. Тримерно твърдотелно моделиране на детайли чрез изтегляне и
 
ротация 21
 
Тема 4. Тримерно твърдотелно моделиране на детайли чрез преливане
 
между профили и изтегляне по път 37
 
Тема 5. Автоматизирано създаване на работни чертежи на детайли 48
 
Тема 6. Автоматизирано създаване на сглобени единици 58
 
Тема 7. Симулация на движението и анимации 64
 
 
`