7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAE Practice Tests Mark Harrison

CAE Practice Tests Mark Harrison

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.60лв


Ceuteets
Introduction 4
Paper 1: Reading 7
чН*  IH Paper 2: Waiting 16
Ш 1Ш Paper 3: use of English 18
H Paper 4 Listening
Paper 5: Speaking 27
Paper 1: Reading 29
ru  Tw- Paper 2: Writing 38
rR'"-  У1  i* n l Paper 3: Use of English 40
H Paper 4: Listening 45
Paper 5 Speaking 49
Paper 1 Reading 51
Paper 2 Meriting 60
Ш  V r F Paper 3 Use of English 62
H Paper 4 Listening 67
Paper 5 Speaking 71
Paper 1: Reading 73
sf  I Paper 2: Writing 82
r~  un  H- Paper 3: Use of English 84
f” Paper 4: Listening 89
PaperS: Speaking 93
Sample answer sheets 95
DIY marksheets 100
Assessing the Writing paper 102
Assessing the Speaking paper 103
Answer key 104
Audio scripts 118
Paper 5 ; UiiSUcri nfisitenai 130
`