7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAE Practice tests Mark Harrison Five new tests

CAE Practice tests Mark Harrison Five new tests

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.80лв


INTRODUCTION 5
 
TEST 1 6
 
Paper 1 Reading 6
 
Paper 2 Writing 15
 
Paper 3 English in Use 17
 
Paper 4 Listening 25
 
Paper 5 Speaking 29
 
TEST 2 30
 
Paper 1 Reading 30
 
Paper 2 Writing 39
 
Paper 3 English in Use 41
 
Paper 4 Listening 49
 
Paper 5 Speaking 53
 
TEST 3 54
 
Paper 1 Reading 54
 
Paper 2 Writing 63
 
Paper 3 EngiishinUse 65
 
Paper 4 Listening 73
 
Paper 5 Speaking 77
 
TEST4 78
 
Paperi Reading 78
 
Paper 2 Writing 87
 
Paper 3 English in Use 89
 
Paper 4 Listening 97
 
Paper 5 Speaking 101
 
TEST 5 102
 
Paperi Reading 102
 
Paper 2 Writing 111
 
Paper 3 EngiishinUse 114
 
Paper 4 Listening 122
 
Paper 5 Speaking 126
 
ANSWER SHEETS 127
 
PAPER 5 VISUAL MATERIAL 131
 
KEY 145
 
TAPESCRIPTS 159
`