7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAE Practice tests Plus 2

CAE Practice tests Plus 2

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


CONTENTS

Exam Overview 4
Practice Test 1 6
Reading and Use of English 6
Writing 20
Listening 23
Speaking 29
Practice Test 2 32
Reading and Use of English 32
Writing 46
Listening 49
Speaking 55
Practice Test 3 58
Reading and Use of English 58
Writing 70
Listening 72
Speaking 77
Practice Test 4 78
Reading and Use of English 78
Writing 90
Listening 92
Speaking 97
Practice Test 5 98
Reading and Use of English 98
Writing 110
Listening 112
Speaking 117
 
Practice Test 6 ns
 
Reading and Use of English 118
 
Writing 130
 
Listening 132
 
Speaking 137
 
Practice Test 7 1З8
 
Reading and Use of English 138
 
Writing 150
 
Listening 152
 
Speaking 157
 
Speaking and
 
Writing File 158
 
Speaking File 158
 
Writing File 163
 
Visuals for Speaking 170
 
Test 1 Speaking 170
 
Test 2 Speaking 173
 
Test 3 Speaking 176
 
Test 4 Speaking 179
 
Test 5 Speaking 182
 
Test 6 Speaking 185
 
Test 7 Speaking 188
 
Answer Key 191
 
Top 20 Questions 208
`