7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CAE Study Pack Richard MacAndrew

CAE Study Pack Richard MacAndrew

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


CONTENT

ilxam overview p.B v,-. CUV JC p.4
infiuerxss / /V. ~ . 'Ac' -o. assets pp.36-4' on qA—71
Reading n P. r. ~ P.earv’.g P-2-5 Reading p.66
Language development P-7 Writing p.38 Writing p.67
Writing P-8 English In Use p.39 English In Use p,69
English In Use P-9 Language development p.39 Listening p.70
Listening p.10 Listening p.40 Language development p.70
Speaking p.11 Speaking i Speaking p.71
O '.. • pp 12-17 Г :■ ' " AH the rags pp.72-77
Reading P-12 Reading F *2 Reading p.72
Writing p.13 Writing p.44 Language development p.73
English In Use p.15 English in Use Р-45 Writing p.74
Listening p.16 saving рлб English In Use p.75
Language development p.16 Language development p.45 Listening p.76
Speaking P-17 Speaking p.47 Speaking p.77
pp.XVV Conflict
F sadir; o p.18 Reedincj r -: Reading p.78
Languc;-- u:-vdopment p.19 Writing POO Language development p,79
Writing p.20 English in Use poi Writing p.80
English in Use P-21 Listening P-52 English in Use p.81
Listening p.i: Language develops.or t ■- ' Listening p.82
Speaking p.2S Speaking : A Speaking p.83
 
Reading P-24 Feeding p.54 Reading p.84
Writing P-25 Writing pCO Language development p.85
English In Use P-27 English in Use p?7 Write a p.86
Language develo pment P-28 Listening p.:& English m Use p.87
Listening p.28 Language development p.E 8 Listening p.88
Speaking p.29 Speaking p.59 Speaking p.89
D )3C—3: o re claw te piace r.nCf “■'C Bens vie c IT
Reading p.30 RoaHinn  ,,v.44,,.y p.60 Reading n.90 1 -
Writing p.31 Language development p.61 Language development p.91
English In Use p.33 Writing p.62 Writing p.92
Listening p.34 English in Use p.63 English In Use p.92
Language development p.34 Listening p.64 Listen;: 3 p.94
Speaking p.35 Speaking P 65 Speaking p.95
Practice test pp.96-110 LU l 04.2 track 10 Os.1 track 19 О11.З track 4 Oi4.4 track 13
Paper 1 p.96 On track 2 05.1 track 11 Ot.2 tf3CK 20 O12.1 track 5 015.1 track 14
Paper 2 p.101 01.2 track 3 05.2 track 12 09.1 track 21 O12.2 track 6 Oi5.2 track 15
Paper 3 p.104 02.1 track 4 06.1 track 13 OS.2 track 22 О1З.1 track 7 015.3 track 16
Paper 4 Paper 5 p.108 02.2 tracks 06.2 track 14 OlC.1 track 23 О1З.2 track 8 Oph track 17
p,1U9 02.3 track 6 07.1 track 15 Ol0.2 track 24 О1З.З track 9 OPT2 track 18
Answer Ley pp.111-135 03.1 track 7 07.2 track 16 CD2 Ol4.1 track 10 Ортз track 19
03.2 track 8 07.3 track 17 O11.1 track 2 O14.2 track 11 OPT4 track 20
04.1 track 9 07.4 track 18 O11.2 track 3 О14.З track 12
`