7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cahier d`exercices rallye 3 B1.1

Cahier d`exercices rallye 3 B1.1

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Слушане
Мога да разбера ясни изказвания на френски език, когашо някой:
- говори за своето детство и семейство;
- изразява чувства,
Мога да разбера основното съдържание на разговор, В който:
- се разказват спомени;
- се говори за семейни празници.

Мога да разбера кратки писмени текстоВе: ^
- картич!ш;;-:/:;-;.ч;.:.;-;:.^:х
- съобщения.
Мога да извлека осноВните сведения от кратки текстове на френски език:
- откъси от литературни текстове; ; ;
- публицистични текстове;
— кратки информационни текстове,
■ 0 кошпо:
- се говори за детството и семейството, разказват се спомени;
- се изразяват чувства;
- се говори за семейни празници.
Говорене
В кратък разговор, когато събеседникът ми е готов да ми помогне, мога да се изразявам на френски език с елементарни изречения, с приблизително правилно произношение, като:
- говоря за сВоето детство и семейство, разказвам спомени;
- говоря за семейни празници;
~ изразявам чувства.
Писане
Мога да пиша кратки текстове на френски език; като правилно изписвам изучаваните думи и спазвам основната логическа структура:
- картичка;
- анкета;
- спомени от детството.

`