7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cambridge BEC Higher 4th with answers

Cambridge BEC Higher 4th with answers

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Contents
Thanks and acknowledgements
 
Introduction 5
 
Test 1 Reading 22
 
Writing 32
 
Listening 34
 
Speaking 3 8
 
Test 2 Reading 40
 
Writing 50
 
Listening 52
 
Speaking 56
 
Test 3 Reading 5 8
 
Writing 68
 
Listening 70
 
Speaking 74
 
Test 4 Reading 76
 
Writing 86
 
Listening 8 8
 
Speaking 92
 
Key (including tapescripts and sample answers)
 
Test 1 94
 
Test 2 102
 
Test 3 110
 
Test 4 118
 
Speaking test interlocutor frames Sample Answer Sheets 128
`