7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cambridge English Advanced Plus 2 with key Practice tests

Cambridge English Advanced Plus 2 with key Practice tests

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


CONTENTS

Exam Overview 4
Practice Test 1 ■ 6
Reading and Use of English 6
Writing 20
Listening 23
Speaking 29
Practice Test 2 32
Reading and Use of English 32
Writing 46
Listening 49
Speaking 55
Practice Test 3 58
Reading and Use of English 58
Writing 70
Listening 72
Speaking 77
Practice Test 4 78
Reading and Use of English 78
Writing 90
Listening 92
Speaking 97
Practice Test 5 98
Reading and Use of English 98
Writing 110
Listening 112
Speaking 117
 
Practice Test 6 118
Reading and Use of English 118
Writing 130
Listening 132
Speaking 137
Practice Test 7 138
Reading and Use of English 138
Writing 150
Listening 152
Speaking 157
Speaking and
Writing File 158
Speaking File 158
Writing File 163
Visuals for Speaking 170
Test 1 Speaking 170
Test 2 Speaking 173
Test 3 Speaking 176
Test 4 Speaking 179
Test 5 Speaking 182
Test 6 Speaking 185
Test 7 Speaking 188
Answer Key 19.1
Top 20 Questions 208
`