7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Cascading style sheets Стоянов

Cascading style sheets Стоянов

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.70лв


Съдържание
 
Предговор. ix
 
1. HTML и CSS 1
 
Падението на мрежата 1
 
CSS идва на помощ 4
 
Ограниченията на CSS 8
 
Обединяване на CSS и HTML 10
 
Обобщбние 18
 
2. Селектори и структура 19
 
Основни правила..... 20
 
Групиране 24
 
Класови селектори и ID селектори 29
 
Class? ID? Каква е разликата? 33
 
Псевдокласове и псевдоелементи 34
 
Структура 40
 
Наследяване 45
 
Специфичност 47
 
Каскадата.................... 50
 
Класификация на елементите. 54
 
Обобщение 57
3. Мерни единици и стойности .... 59
 
Цветове 59
 
Мерни единици за дължина........... 69
 
Процентни стойности 75
 
URL адреси 76
 
Мерни единици в CSS2 78
 
Обобщение 78
 
4. Свойства за текст 80
 
Текстообработка 80
 
Обобщение 116
 
5. Шрифтове .117
 
Фамилии шрифтове 118
 
Тежест на шрифтовете 125
 
Размер на шрифта. 131
 
Стилове и варианти 139
 
Накратко; свойството font.... 143
 
Съгласуване на шрифтове.. 145
 
Обобщение 147
 
6. Цветове и фонови изображения 149
 
Цветове 150
 
Сложни фонове. 164
 
Обобщение 193
 
7. Полета и рамки 195
 
Основни елементни полета 196
 
Бели полета или падинг? 198
 
Бели полета 199
 
Рамки 214
 
Падинг 229
 
Преместване и изчистване 234
 
Списъци...... 245
 
Обобщение 252
8. Визуално форматиране 253
 
Основни полета 253
 
Блокови елементи 254
 
Плаващи елементи 270
 
Вградени елементи 281
 
Обобщение 295
 
9. Позициониране       296
 
Общи идеи 296
 
Относително позициониране 317
 
Абсолютно позициониране 320
 
Фиксирано позициониране. 324
 
Подреждане на позиционираните елементи ..325
 
Обобщение 330
 
10. CSS2: поглед напред .... 331
 
Промени спрямо OSSI 331
 
CSS2 селектори... 333
 
Шрифтове и текст 346
 
Генерирано съдържание     347
 
Приспособяване на средата 352
 
Рамки 352
 
Таблици 353
 
Типове медия и @-правила   354
 
Обобщение        356
 
IL CSS в действие     358
 
Проекти за преустройство   358
 
Съвети и трикове 376
 
A. CSSресурси       ...385
 
Б. HTML 2.0 лист със стилове     390
 
B. CSS1 свойства         392
 
Г. Таблица на поддържането на CSS   411
 
Индекс 425
`