7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CCNA Routing and Switching ICND 1 Учебно ръководство Част 1

CCNA Routing and Switching ICND 1 Учебно ръководство Част 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
25.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
Отговори на теста за оценка Ixvi
Част S ICND1 1
Глава 1 Работа в мрежа 3
Глава 2 Мрежова работа в Ethernet и капсулиране на данни 61
Глава 3 Въведение в TCP/IP 121
Глава 4 Лесна работа в подмрежи 189
Глава 5 VLSM, обобщаване и отстраняване на неизправности в TCP/IP 245
Глава б Междумрежова операционна система (IOS) на Cisco 287
Глава 7 Управление на междинна мрежа на Cisco 371
Глава 8 Управление на Cisco устройства 437
Глава 9 IP маршрутизиране 483
Глава 10 Комутация в слой 2 555
Глава 11 VLAN и маршрутизиране между VLAN 597
Глава 12 Защита 649
Глава 13 Превод на мрежови адреси (NAT) 699
Глава 14 Internet Protocol версия б (IPv6) 733
Приложение А Отговори на писмените лабораторни упражнения 781
Приложение В Отговори на въпросите за преговор 803
Приложение С Дезактивиране и конфигуриране на мрежови услуги 843
`