7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
CCNA Routing and Switching ICND 2 Учебно ръководство Част 2

CCNA Routing and Switching ICND 2 Учебно ръководство Част 2

Сумата се прибавя директно в кошницата
18.00лв


СЪДЪРЖАНИЕ
 
Въведение vii
 
Отговори на теста за оценка Ixiv
 
Част II ICND2 1
 
Глава 15 Усъвършенствани комутирани технологии 3
 
Глава 16 Управление и защита на мрежови устройства 87
 
Глава 17 Подобрен IGRP 135
 
Глава 18 Отваряне на най-кратката пътека първо 217
 
Глава 19 OSPF в множество области 267
 
Глава 20 Отстраняване на неизправности при IP, IPv6 и VLAN 331
 
Глава 21 Големи мрежи 391
 
Глава 22 Еволюция на интелигентните мрежи 483
 
Приложение А-2 Отговори на писмените лабораторни упражнения 529
 
Приложение В-2 Отговори на въпросите за преговор 537
`