7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Close-Up English in Use Teachers Book B1+

Close-Up English in Use Teachers Book B1+

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Close-Up English in Use Teachers Book B1+

Contents

1 present simple; present continuous;
stative verbs
collocations & expressions; exam practice; writing
2 the indefinite article: a/an; the definite
article: the
collocations & expressions; exam practice; writing
3 past simple; past continuous;
phrasal verbs; exam practice; writing
4 used to & would; be used to & get
used to;
word formation; exam practice; writing
Review 1 Grammar
Exam practice cloze, open cloze, Grammar & Vocabulary

За повече информация: 0886 82 47 47

`