7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Communicative Czech Intermediate

Communicative Czech Intermediate

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.50лв


Predmluva (Preface) 5
 
Zkratky (Abbreviations used) 9
 
Symboly (Symbols used) 10
 
LEKCE 1 Màm rad zménu         11
 
Nepravidelné stupnovanf adjektiv a adverbii
 
Irregular comparatives and superlatives of adjectives and adverbs
 
LEKCE 2 Go s volnym casern? (Pozvanf)         21
 
Kondicionàl * Podminkové véty s kdvby Conditional • Conditional clauses with kdyby
 
LEKCE 3 Marne hosty (Zdravà vyziva)         35
 
Dativ pluralu Dative plural
 
LEKCE 4 Vsude dobre, doma nejlépe (Cestovàni) .............................................. 43
 
Lokàl pluralu • Relativo! véty s kcery • Substantiva typu turista, pròvodce.
Locative plural • Relative clauses with the pronoun ktery * Declen-
sion of nouns like turista and priivodee
 
LEKCE 5 Jacf jsme a jak vypadàme? (Charakterové vlastnosti a vzhled) ......... 57
 
Instrumental pluralu • Deklina.ee cislovek Instrumental plural • Declension of numbers ■
 
LEKCE 6 Praha 71
Pravidelné stupnovanf adjektiv a adverbif • Posesivnf adjektiva •
 
Deklinace cizfch substantiv
 
Regular comparatives and superlatives of adjectives and adverbs • Possessive adjectives • Declension of nouns of foreign origin
 
LEKCE 7 Zivot se spisovatelem (Zivotnf styl) 89
 
Reflex! vm pasivum. • Deklinace substantiv typu dite a kufe • Spojky a spojovacf vyrazy • Véty casové, podminkové a prfpustkové • Véty s a by
 
Reflexive paxshe forms • Declension of nouns like ufte and kurc * Conjunctions and link words • Time clauses • Conditional clauses * Clauses of concession * Aby-ciauses
LERCE 8 Jaka by la a je table zemé?     105
 
Slozené pasivum • Verbal m substantiva • \ etnc transform ace Compound passive forms • \erbai nouns • Sentence transformations
 
LERCE 9 l inik do Evropy? (Opakovaef lekee)     121
 
Pnloha Texty (Texts)           142
 
Klfc ke cvicenfm (Key to the exercises) 149
 
Librerò k audionahràvce (Listening Transcripts) 161
 
Prehled imperfektivmch a perfektivmch sloves
 
(List of Czech verbs in imperfective and perfective forms)....... 164
 
Prehled ceské deklinace (Reference tables) 183
 
Slovnfk (Glossary) 189
`