7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Computing Book 1

Computing Book 1

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


- Types of Computers
- Monitors 6
 
-Keyboards 8
 
--Mice 10
 
Un?f 5 - Inside the Computer 12
 
; - Memory Storage Devices 14
 
-Printers 16
 
-Scanners 18
 
- Cameras 20
 
- Smartphones 22
 
- The User Interface 24
 
:f - E-mail 1 26
 
vmi - E-mail 2 28
 
- E-mail 3 30
 
J ^ - Instant Messaging 32
`