7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Contemporary Portraits of Japanese Women Tanaka

Contemporary Portraits of Japanese Women Tanaka

Сумата се прибавя директно в кошницата
4.00лв


Contents
Introduction 1
Chapter 1 Marriage 11
Chapter 2 Wives 31
Chapter 3 Divorce in Japan 45
Chapter 4 Mothers' Children 59
Chapter 5 Daughters: Young Women Today 73
Chapter 6 Women and Work 97
Chapter 7 Women's Independence and Old Age 127
Chapter 8 Wuman Ribu and the Women's Movement in Japan 141
Chapter 9 Women and Political Power 155
Notes 165
Selected Bibliography 181
Index 185
`