7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Corel Draw X4 лесни стъпки

Corel Draw X4 лесни стъпки

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.50лв


СЪДЪРЖАНИЕ 

'ii'pì; )НAW Х4 вашето магическо художествено ателие.
 
Основни свойства на просрзмапаз ■ ■ ■■■
 
ПооФбсионзлисгтш и Фонове на слам
 
Иобосгпигп6 6 Comi клася л4
Първи стъпки 6 CorelDRAW Х4
 
Първо стъпки ■ ■
 
Работна среда
 
Компоненти на работната среда
 
Работа с програмата ■■■■
 
\ ;3n/vjtei ìhа кимг е.;f-!Orirì itin ìh
 
Сьщносгп и състав на компонентите
 
[Р^енз и Функции нз инегтюумвнтцгпе
 
Диалогови прозорци
 
! юлзоане нз шаблонни документи ..
 
Команди Undo и Pedo
 
Изгледа и оежими на изобразяване . .
 
Мащабиране с функцията Zoom
 
Рисуване и комбиниране на обекти
 
Оъщноспо на обектите ■■■
 
Основни (Зидове обект ti..
 
Анатомия на обекта ■■ ■ ■
 
ЦеОстюия с обектни
 
Селектиране
 
Средства и техники за селетпирзне
 
Начини на селектиране (обзори..
 
Рисуване нз геометрични Фигури
 
Рисуване на обишпознати Фигури ■■■
 
Мрежа, мерни линии, водачи.
 
Операции с обект и .
 
Позициониране. ■-
 
! юа равнява не и разпределя:не
 
Промяна на реда нз обектите
 
Промяна на размерипае
 
взвърпзане. огледално преооръшанв .
 
`