7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Coursebook 3

Coursebook 3

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


UNIT 19 Lesson 1 Radio reporter 2
Lesson 2 1 want to do that! 6
Lesson 3 Computer training 10
UNIT 20 Lesson 1 1 made it! 14
Lesson 2 In it to win it 18
Lesson 3 Real estate 22
UNIT 21 Lesson 1 Common ground 26
Lesson 2 Just a trim 30
Lesson 3 Commuter’s tale 34
UNIT 22 Lesson 1 Model behavior 1 38
Lesson 2 Model behavior 2 42
Lesson 3 Emergency! 46
UNIT 23 Lesson 1 New York express 50
Lesson 2 Chefs story 54
Lesson 3 A good trip 58
UNIT 24 Lesson 1 He drives her crazy 62
Lesson 2 Big house hunt 66
Lesson 3 The postcard 70
UNIT 25 Lesson 1 Sports talk 74
Lesson 2 Guest survey 78
Lesson 3 Bargain hunting 82
UNIT 26 Lesson 1 Arrival tips 86
Lesson 2 Schedules 90
Lesson 3 Reporting live 94
UNIT 27 Lesson 1 The future 98
Lesson 2 Nothing fancy 102
Lesson 3 Goodbye and good luck! 106
`