7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Czech for life

Czech for life

Сумата се прибавя директно в кошницата
10.00лв


Konverzacni ucebnice Cestina pro zivot / Czech for Life / Tschechisch fürs Leben je urcena vsem stfedne pokrocilym az pokrocilym studentüm-cizincüm, ktefi se uci ces-ky a chteji se dale zdokonalit ve svem vyjadroväni tak, aby mluvili jako rodili Cesi. Üspesnä präce s ucebnici pfedpoklädä znalost cestiny n.a ürovni B2 podle Spolecneho evropskeho referencniho ramce. Ucebnice obsahuje material k patnäcti tematüm, kte-rä se tykaji beznych situaci kazdodenniho zivota.

Näzvy lekci, k nimz patfi napr. Takova normalni rodina, Jdeme nakupovat, Jedeme na dovolenou, Moje prace me bavi, dokazuji prakticke a komunikativnl zamefeni ucebnice.

Vychodiskem kazde lekce jsou üvodni otäzky k danemu tematu a üvodni text (monolog, dialog). Otäzky k textu proven porozumeni textu a schopnost samostatneho \ryjadfoväni. Lekce neobsahuji podrobny gramaticky vyklad, ale uvedenä gramatickä cvicenl umoznuji procvicovat a upevnovat vybrane gramaticke jevy.

Näsleduje konverzacni blök obohaceny fotografiemi a ilustracemi, ktery vede stu-denty k samostatnemu üstnimu vyjadfoväni, pfi nemz se nauci sprävne reagovat na vznikle situace. Nablzl velke mnozstvi podnetü jak pro tymovou präci, tak pro indivi-duälni rozsifeni slovni zäsoby.

Kazdou lekci uzaviraji poslechovä cviceni, kterä posiluji zapamatoväni si nove osvojene frazeologie. Autenticnosti jazyka je dosazeno uzitim bezne mluveneho slova vcetne hovorovych vyrazü.

Soucästi ucebnice je kllc se sprävnym fesenim, prepisy poslechovych cviceni, pfe-hled ceske gramatiky a v rämci kazde lekce drilovä cviceni a slovni zäsoba s nemeckym a anglickym pfekladem. Ucebnice je doproväzena audionahrävkami na CD.

Vsem studentüm preju hodne üspechü ve studiu.
Autorka

`