7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Dale mas vueltas al Espanol 270 упражнения по испански и ключове към тях

Dale mas vueltas al Espanol 270 упражнения по испански и ключове към тях

Сумата се прибавя директно в кошницата
7.00лв


Настоящият сборник има 3а цел да помогне на изучаващите испански език да проверят нивото на своите знания и да ги усъвършенстват.

Упражненията, които предлагаме, се придържат предимно към езиковата норма в Испания. Подборът на текстовете е направен с желанието да бъдат използвани най-съвременни автори, пишещи на жив и разговорен език.

За- първи път 6 български учебник се обръща специално внимание на комуникативните умения на изучаващите езика с оглед развиването на адекватни реакции в определени ситуации от ежедневното общуване. На това е посветен първият раздел на помагалото.

Вторият и третият раздел съдържат упражнения, които доразвиват познанията по лексика и граматика. Благодарение на приложените 8 края ключове с отговори помагалото е подходящо и 3а самостоятелна работа, а използваните оригинални текстове могат да послужат в часовете по превод.

Повечето от текстовете 3а разбиране при четене са с повишена трудност. Търсено е тематично и стилово разнообразие.

Помагалото е предназначено 3а всички изучаващи испански език в езиковите гимназии, висшите учебни заведения и езиковите школи. Препоръчва се при подготовка 3а олимпиадите, 3а идпита върху материала от подготвителен и осми клас, зрелостния изпит по испански език, кандидат-студент-ските изпити, както и 3а изпита 3а владеене на испански език D.E.L.E. (bàsico у superior).

ОТ АВТОРИТЕ

`