7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Dansk udtale i 49 tekster

Dansk udtale i 49 tekster

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.10лв


Inciti old
1. del. Prosodi
 
Tryk og rytme: Rytmiske grupper meet entiedstryk:
 
1. Tove henter noget medicin til sin S0n.
 
(Rytmiske grupper med tryksvage artìkler ogpronominer) 7
 
2. Poni skalflytte.
 
(Sammensatte verbaler) 9
 
3. Ib skal til Arhus.
 
(Verbal + retningsangivelse) П
 
4. Anne Mette besoger moster Anna.
 
(Sammenscetninger med substantiver / navne / titler og tal) ................................... 13
 
5. Hanne og Morten er kasrester.
 
(Verbal +- prmdikat) 15
 
6. Camilla elsker at have gaester.
 
(Verbal + mgent led)....................................................7
 
7. Pars saettar enkommode-sammen.
 
(Verbal + slutadverbial)........................................................................................... 19
 
8. Thomas er ked af dei
 
(Prcepositioner med/uden tryk) 21
 
9. Helle har vasret pà ferie.
 
(Lange rytmegrupper medsammensat verbal).. 23
 
Laengde:
 
10. Ida er alene hjemme.
 
(Lange vokaler og konsonanter) 25
 
Stod:
 
11. Peters lobetur.
 
(Stodpà vokal og konsonant) 27
 
Reduktion:
 
12. Anders tagertilbageren.
 
(Frekvente ord med reduktion) .... 29
 
13. Birthe og hendes mand er glade for deres hjemmehjaelp.
 
(Reduktion: tryksvage pronominer) . 31
 
14. Nanna skal hente en pakke pà posthuset.
 
(Reduktion: det tryksvage e) 33
 
Assimilation:
 
15. Marie skal et par dage til Skagen.
 
(Assimilation med vokaler, halvvokaler og konsonanter) 35
 
16. Det er en kold og kedelig sondag I november.
 
----- (Assimilationoverordgreenserne).. • • T7
Tryksvage endelser:
 
17, S0ren og Iben bor i byen.
 
(Endelsen ~en) . 39
 
1.8. Fra Petersen vii tore at tore bil
 
(De tryksvage endelser-er, -re, -rerog-ere).... 41
 
19. Bo og Lise ryddede op og lavede mad.
 
(Endelsen-ede) 43
 
2 0. Mohammed bar vasret i Tyrkiet.
 
(Endelsen -et) 45
 
21. Bomehaven lukker og bornene gar faj em.
 
(Endelserne -ene og -erne) ...................................................................................47
 
22. Sune skal ltd at cykle.
 
(Endelsen -e [a])..................................................................................................... 49
2. del licitele af enkeltlyd og bogstavkowbwatfoi^r (skrift - lyd reiationer)
 
Oversigt over vokaler, halwokaler og konsonanter ............ 52
Yokaler:
 
23. Martin skal med tar i Zoologisk Have.
 
(Udtale q/’aj.......................................................................................................... 53
 
24. Bent og faetter Jens pà vaertshus i Naerum.
 
(Udtale af m) 55
 
25. Eva og Steen pà telttur i regnvejr.
 
(Udtale af e) 57
 
26. Frederik fisker og kommer med slid til familien.
 
(Udtale af i) 59
 
27. Bomefedselsdag i Sollerod.
 
(Udtale af 0) 61
 
2 8 Jytte er bekymret for sin ryg.
 
(Udtale afy) 63
 
29 Ase spiller handboldkamp i Arhus.
 
(Udtale af a) 65
 
3 0. Lone er enlig mor i Odense.
 
(Udtale af o) 67
 
31. Ulla elsker sund mad og frisk luft.
 
(Udtale af u) ...69
 
Konsonanter og halwokaler:
 
32. Fra Rasmussen prover frakker.
 
(Udtale af r [/]) .................................................................................................... 71
 
3 3. Thorbjoms fjemsynsaften.
 
(Udtale afr [/]) .................................................................................................... 73
 
3 4. Karen bar problemer med sin computer.
 
(Udtale afr. Repetition)......................................................................................... 75
3 5. Helge tager fergen til N orge.
 
(licitale af g)      77
 
3 6... Mads Kiiiidsens uheldige dag.
 
(licitale qf ^ 79
 
37. Knud vii tage en uddannelse.
 
..................................................................................................... 8i
 
3 8. Vivi og S'vend Ages skovtur.
 
(Udtale af v [и/w]) 83
 
3 9. Keld ska! til skoletandlaegen.
 
(Udtale ............................................................................................................. 85
 
40. Inger og Frank er pensionister
 
(Udtale afn [n / p] )................................................................................................ 87
 
41. Matematik med Thomsen.
 
(Udtaleafm)............................................................................................................. 89
 
42. Fiimfarervild.
 
(Udtale affogaf v [v]), 91
 
43. Preben Sr en parkeringsbode.
 
(Udtale af p [p/i>]) 93
 
44.. Karl Gustavs kone er gravid.
 
............................................................................................... 95
 
45. ' Гагкап tager til Danmark. -
 
(Udtale af t /7/dj) 97
 
46. Hans bliver ties àr i marts.
 
(Udtaleafs)   99
 
47. Fest i Charlottenlmd;
 
(Udtale af [s / sj]) 101
 
48. Bjames historic.
 
(Udtale af j) 103
 
49. Hr. Hansen holder afhunde.
 
(Udtale afh)   105
 
Laerervejledning...» .. . * 107
 
Omarbejdetmedtrykogrytme      108
 
Reduktion og assimilation 109
 
Tiyldcetsplaceringis^tamgen...................................................................................... 110
`