7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
Дървени конструкции ръководство 2012г., Бояджиева

Дървени конструкции ръководство 2012г., Бояджиева

Сумата се прибавя директно в кошницата
8.00лв


Дървени конструкции Ръководство 2012 Бояджиева

За повече информация: 0886 82 47 47

Съдържание

Основни означения
 
1. Общи положения ••••6
 
2. Материали за дървени конструкции ...8
 
2.1, Видове дървесина и продукти на база дървесина 8
 
2.2. Характеристики на материалите 9
 
3. Оразмеряване на дървените елементи по носеща способност 14
 
3.1. Проверки на якост   14
 
3.2. Проверки на устойчивост 17
 
4. Елементи с променливо напречно сечение 21
 
4.1. Едноскатни греди -.21
 
4.2. Двускатни, дъгообразни и двускатно-дъгообразни греди   23
 
5. Съставени елементи - 27
 
5.1. Лепени тънкостеблени греди 27
 
5.2. Съставени греди с механични съединители 32
 
6. Експлоатационни гранични състояния   34
 
6.1. Общи положения       34
 
6.2. Гранични стойности на провисването . -35
 
6.3. Относно трептенията 36
 
7. Съединения в дървените конструкции 37
 
7.1. Общи положения - 37
 
7.2. Носимоспособност на клечковидни съединители 38
 
7.3. Осово или комбинирано осово и напречно натоварени съединители. 48
 
7.4. Минимални разстояния     52
 
8. ПРИМЕРИ 56
 
Пример 1 56
 
Пример 2   59
 
Пример 3      52
 
Пример 4         65
 
Пример 5      70
 
Пример 6       72
 
Пример 7 - 76
 
Литература 111
`