7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
DELE Preparacion al Diploma de Espanol Nivel B1

DELE Preparacion al Diploma de Espanol Nivel B1

Сумата се прибавя директно в кошницата
9.00лв


••v. OtdCS D6 вХЗГПСГ;
 
Urs persona* sia si an ■ y sui “{adone* Prueba 1: Comprensión de lectura Prueba 2: Comprensión auditiva Prueba 3: Expresión e interacción escritas Prueba 4: Expresión e interacción orales
 
Vivienaas \ rouebies
 
Prueba 1: Comprensión de lectura Prueba 2: Comprensión auditiva Prueba 3: Expresión e interacción escritas Prueba 4: Expresión e interacción orales
6
 
8
 
16
 
20
 
22
Prueba 1: Comprensión de lectura Prueba 2: Comprensión auditiva Prueba 3: Expresión e interacción escritas Prueba 4: Expresión e interacción orales
 
v. y bctMCos
 
Prueba 1: Comprensión de lectura Prueba 2: Comprensión auditiva Prueba 3: Expresión e interacción escritas Prueba 4: Expresión e interacción orales
26
 
34
 
38
 
40
 
42
 
44
 
52
 
56
 
58
 
60
 
62
 
70
 
74
 
76
Prueba 1: Comprensión de lectura 80
 
Prueba 2: Comprensión auditiva 88
 
Prueba 3: Expresión e interacción escritas 92
 
Prueba 4: Expresión e interacción orales 94
Viajes naturate za y medi? -
 
Prueba 1: Comprensión de lectura Prueba 2: Comprensión auditiva Prueba 3: Expresión e interacción escritas Prueba 4: Expresión e interacción orales
96
 
98
 
106
 
110
F>:nmcn Cfudades medio* de transporte y de comunicación . 114
 
Prueba 1: Comprensión de lectura 116
 
Prueba 2: Comprensión auditiva 124
 
Prueba 3: Expresión e interacción escritas   128
 
Prueba 4: Expresión e interacción orales   130
 
; A.mner. B \ pautas Cultura, tiempo libre y deportes 132
 
Prueba 1: Comprensión de lectura 134
 
Prueba 2: Comprensión auditiva 147
 
Prueba 3: Expresión e interacción escritas   155
 
Prueba 4: Expresión e interacción orales   158
 
Pistas CD audio 160
`