7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории
DeLisa Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Besinci Baski

DeLisa Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Besinci Baski

Сумата се прибавя директно в кошницата
38.00лв


ilkeleri 1
 
1 Klinik Degerlendirme 3
 
ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kristen S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rollane! P. Erickson, Mathew A, Butters ve Stephen F. Noll Qeviri: Dr. Òzden Ozyemigei Tagkiran, Dr. Zafer Giinendi ve
 
Dr. Vesiie Sepici
 
2 Fizik Muayene 55
 
Joseph H. Feinberg ve Peter J Moley
 
Qeviri: Dr. Deniz Palamar ve Dr. Merih Saridogan
 
3 insan Kasinm Fonksiyonunun
 
Degerlendirilmesi 69
 
Walter R. Frontera ve Jan Lexell Qeviri: Dr. Metin Karatag
 
4 Periferik Sinir Sisteminin Elektrodiagnostik
 
Degeriendirmesi 89
 
Lawrence R. Robinson
 
Qeviri: Dr. GiilOmser Aydin, Dr. Igik Kele§ ve Dr. Mehmet Beyazova
 
5 insan Yuriiyu§ii 121
 
William S. Pease ve Brian L. Bowyer Qeviri: Dr. Gùne§ Yavuzer
 
6 Rehabilitasyonla ilgili Goriintiileme
 
Teknikleri 139
 
Edgar Colon, Eduardo Labat, Gory Ballester, Jorge Vida! ve Angel Gomez Qeviri: Dr. Lale Cerrahoglu ve Dr. Tuba Cerrahoglu §irin
 
7 Tamsal Ultrason 211
 
Henry L. Lew, Tyng-Guey Wang, Wen-Chung Tsai ve Yi-Pin Chiang Qeviri: Dr. Demirhan Diragoglu
 
8 Òlgiim Yòntemierinin Prensipleri ve
 
Uygulamalan 221
 
Steven R. Hinderer ve Kathleen A. Hinderer
 
Qeviri: Dr. Ali Gur, Dr. Ahmet Akyol ve Dr. Burhan Fatih Kogyigit
 
9 Rendine Bakim ve Diger Giinliik
 
Ya§am Aktivitelerinin Fonksiyonel Degerlendirilmesi ve Yònetimi 243
 
Charles H. Christiansen, Sandra L. Rogers ve Kristine L. Haerti Qeviri: Dr. Murat Birtane, Dr. Nurettin Tagtekin ve Dr. Deniz Dogan
 
10 Òzurlulugtin Belirlenmesi 289
 
Robert D. Rondinelli ve Richard T. Katz Qeviri: Dr. Safinaz Ataoglu ve Dr. Mustafa Ozgabin
Rehabilitasyon Ekibi:
 
Sistemlere-Dayali Uygulama 357
 
13 Rehabilitasyon Ekibinin Fonksiyonu, Recete Yazma, Hasta Sevki ve Talimat Verilmesi 359
 
John C. King, Karen I. Blankenship, William Schalla ve Amit Mehta
 
Qeviri: Dr. §ukru Gùnduz ve Dr. Bilge Yiimaz
 
14 Rehabilitasyonun Psikolojik Yonleri 387
 
Daniel E. Rohe
 
Qeviri: Dr. S. Figen Ayhan /
 
15 Konusma, Dii. Yutma Rehabilitasyonu ,
 
ve ì§itsel Rehabilitasyon 413
 
Beth Solomon, Carmen Brewer, Martin B. Brodsky, Jeffrey B. Palmer ve Jennifer Ryder
 
Qeviri: Dr. Ay§e Yaliman ve Dr. Merih Qaligkan
 
16 Cinsellik ve Engellilik 445
 
Stacy Elliott ve Andrei Krassiofkov Qeviri: Dr. Nurten Eskiyurt
 
17 Mesleki Rehabilitasyon, Bagimsiz
 
Ya§am ve Hizmet Alma 459
 
Debra Homa ve David DeLambo Qeviri: Jale Meray ve Dr. Gonen Mengi
 
18 Toplumsal Katilim ve (^evre: Teorik,
 
Degedendirme ve Klinik Sonuclan 473
 
Julie J. Keysor ve Daniel K. White Qeviri: Dr. Yasemin Turan ve Dr. Elif Aydin
 
19 Fiziksel Tip ve Rehabilitasyonun
 
Sistemlere Dayali Pratigi 485
 
Bruce M. Gans, Carolyn C. Zollar, Martha Kendrick ve Jared Fleisher Qeviri: Dr. §ansin Tuziln ve Dr. Tugge Òzekli Misirlioglu
 
20 Rehabilitasyon Tibbmda Etik Konular 501
Janet F. Haas Qeviri: Dr. Umit Gafuroglu
`