7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47
Категории

Дентална медицина III курс

Показване:
Показване:
Подреждане по:
800 теста по дентално материалознание - Анастасов, Йошида, 2013
СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ 1 7 Механични свойства Hà денталните материали Гипсов..
9.00лв
Obturatio cavi dentis - Борис Инджов  2009г.
СЪДЪРЖАНИЕПредговор 7 Глава 1. Същност и значение на obturatio cavi dentis 9..
28.32лв
Ендодонтия теория и практика, Ботушанов, Владимиров 1998г.
Ендодонтия-теория и практика Ботушанов Владимиров 1998За повече информация : 0888 463 888..
12.00лв
Ендодонтия теория и практика, Ботушанов, Владимиров 2001г.
Ендодонтия теория и практика -  Ботушанов , Владимиров 2001г.За повече информация : 0888 46..
12.50лв
Ендодонтия, Инджов 2002г.
Ендодонтия - Инджов 2002г.За повече информация : 0888 463 888..
17.00лв
Зъбният кариес през 21 век, Пенева второ издание 2012г.
Зъбният кариес през 21 век Пенева второ издание 2012г.За повече информация : 0888 463 888..
9.00лв
Клиника на протетичната дентална медицина - Пеев , Филчев  2008 г.
СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР Проф. А. Филчев ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДЪВКАТЕЛН..
15.00лв
Лекции по консервативно зъболечение - Димитрова
Предклиника на консервативното зъболечение - ДимитроваЗа повече информация : 0886824747..
8.70лв
Лицево-челюстна и орална хирургия - Угринов 2006г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОЛЕН - Р. Угринов 23 Цел на клиничното ..
30.00лв
Местно обезболяване в стоматологията - Иванов , Факих 2009г.
СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР 9 ГЛАВА 1 НАКРАТКО ЗА ИСТОРИЯТА И СЪДЪР..
8.00лв
Обществено дентално здраве  Катрова 2011г.
Обществено дентално здраве - Катрова 2011г.За повече информация : 0888 463 888 СЪДЪ..
6.30лв
Орална медицина - Кръстев , Киселова - Янева , Коларов  2009г.
Орална медицина - Кръстев , Киселова - Янева , Коларов  2009г.За повече информация : 0888 4..
11.12лв
Орални лезии Кръстева , Киселова , Панов , Гирова , Бобева    2011г.
Орални лезии - Кръстева , Киселова , Панов , Гирова , Бобева    2011г.За повече информ..
11.20лв
Основи на кавитетната препарация - Борис Инджов   2006г.
Основи на кавитетната препарация - Борис Инджов   2006г.За повече информация : 0886824747..
15.00лв
Патологична анатомия - Вълков 1991г.
Патологична анатомия - Вълков 1991г.За повече информация : 0888 463 888 СЪДЪРЖАНИЕ..
10.50лв
Патологична физиология, Лолов, Митков 1999г.
Патологична физиология, Лолов, Митков 1999г. СЪДЪРЖАНИЕ: ПРЕДМЕТ. ЗАДАЧИ. ..
10.60лв
Патофизиология за студенти по дентална медицина, Стойнев 2015г.
Патофизиология за студенти по дентална медицина, Стойнев 2015г.СЪДЪРЖАНИЕОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ..
16.00лв
Протетична дентална медицина клиника - Андон Филчев 2014г.
Протетична дентална медицина клиника - Андон Филчев 2014г. За повече информация: 0886 82 47..
17.00лв
Профилактика на оралните заболявания - Пенева , Кабакчиева , Цолова , Рашкова  2009г.
Профилактика на оралните заболявания - Пенева , Кабакчиева , Цолова , Рашкова  2009г.За пов..
14.00лв
Рентгенология и радиология учебно помагало за студенти по стоматология, Делов 1995г.
Ренгенология и радиология Учебно помагало за студенто по стоматология - Делов   1995г.За по..
8.00лв
Ръководство за практически упражнения по детска стоматология, Маслинков
Ръководство за практически упражнения по детска стоматология МаслинковЗа повече информация: 0886..
8.00лв
Ръководство за практически упражнения по детска стоматология, Маслинков 1989г.
Ръководство за практически упражнения по детска стоматология - Маслинков 1989г.За повече информа..
8.00лв
Хигиена, хранене и епидемиология дентална медицина и фармация - Попов 2007г.
Хигиена, хранене и епидемиология дентална медицина и фармация - Попов 2007г.За повече информация..
16.82лв
Хирургия - Яръмов 2009г.
Хирургия - Яръмов 2009г. За повече информация : 0886 82 47 47 ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧ..
17.20лв
`